CONVOCATOR SC ARDEALUL SA Carei

• publicat la: 26 martie 2016
CONVOCATOR  SC ARDEALUL SA Carei

 Consiliul de Administratie al SC ARDEALUL SA Carei, în baza prevederilor Leg.31/1990 cu completările si modificările ulterioare si a prevederilor actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 25.04.2016, de  la ora 12,00 si Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor la ora 12,30 aceeasi dată,  in sala de sedinte de la sediul societăţii din str.Cuza Voda, nr.24 Carei, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 04.04.2016.

A.G.O.A va avea următoarea ordine de zi:

                1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2015

                2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

                3.Prezentarea si aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015

                4.Prezentarea si aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

                5.Prezentarea si aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2016

                6.Mandatarea Consiliului de Administratie sau Consiliului de Supraveghere de a contracta credite bancare pentru productie si investitii

                7.Imputernicirea Consiliului de Administratie sau Consiliului de Supraveghere de a proceda la vanzari si cumparari de active, actiuni, precum si constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare

              8.Aprobarea incetarii mandatului si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, ca efect al trecerii la noua formă de administrare, prin adoptarea sistemului dualist.

              9.Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere.

A.G.E.A va avea urmatoarea ordine de zi:

                 1.Trecerea pe sistemul dualist de administrare compus din Consiliu de Supraveghere (format din 5 persoane) si Directorat (format din 5 persoane).

                   2.Completarea obiectului de activitate cu următoarele:

  -3511 Productia de energie electrica

-3512 Transportul energiei electrice

-3513 Distributia energiei electrice

-3514 Comercializarea energiei electrice

                3.Aprobarea modificarii si completării actului constitutiv ca urmare a aprobării modificărilor propuse mai sus.

Documentele, propunerile privind membrii Consiliului de Supraveghere, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 20.04.2016.  Consiliul de Administraţie propune data de înregistrare 15.05.2016.

               În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 26.04.2016  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

          PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

              Ing.Lupsica Mircea

comentarii

de mira la 27 martie 2016 - 06:36

Succes in activitate!

de Florin la 27 martie 2016 - 12:09

Succes si sanatate!

de dennis la 4 aprilie 2016 - 18:59

dece nu datii salariii mai mari….sa plangetii ca nu avetii din ce si facetii investitiii….fab de conserve….fostu clf…..si nu av banii de salariii….????nesimtitilorrrr

Lasati un comentariu