Subvenţii acordate din bugetul asigurărilor de şomaj marginalizaţilor sociali

• publicat la: 28 aprilie 2016
Subvenţii acordate din bugetul asigurărilor de şomaj marginalizaţilor sociali

Prin Legea 250/2013 se introduce notiunea de tânăr cu risc de marginalizare socială.

Tânăr cu risc de marginalizare sociala este persoana cu vârsta cuprinsă intre 16-26 de ani care     se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadrează in una dintre următoarele categorii:

  • Se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
  • Are dizabilitati;
  • Nu are familie, sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
  • Are copii in intretinere;
  • A executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  • Este victima traficului de persoane.

Angajatorii care  incadreaza  in munca astfel de tineri vor beneficia lunar de o suma egala cu   salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor( dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Contractul de solidaritate se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.

Aceasta facilitate se acorda doar daca sunt indeplinite anumite conditii.

Salariatul trebuie incadrat in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Locul de munca pe care este incadrat tanarul trebuie sa fie un loc de munca vacant , comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale.

In cazul in care angajatorii inceteaza raporturile de munca ale tinerilor inainte de expirarea contractului de solidaritate ,acestia vor fi obligati sa restituie, in totalitate sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar pentru care a incetat raportul de munca.

Daca la data expirarii contractului de solidaritate, angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul, atunci va beneficia de o alta facilitate din partea statului.Concret, angajatorul va primi lunar,din bugetul asigurarilor de somaj, o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data.

Suma se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani conform Legii nr.250/2013.

Lasati un comentariu