În atenţia absolvenţilor promoţia 2016

• publicat la: 30 May 2016
În atenţia absolvenţilor promoţia 2016

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare ofera servicii absolventilor care se inregistreaza, in termen de 60 de zile de la absolvire in vederea incadrarii in munca.

Pentru inregistrare ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca, absolventii vor depune urmatoarele documente:

1.actul de identitate, in original si copie;

2.adeverinta medicala cu mentiunea “ apt de munca”

3.actele de studii si calificare din care sa rezulte absolvirea formei de invatamant, in original si copie.

Ca urmare a inregistrarii la agentie, absolventii beneficiaza de:

Informare si consiliere profesionala-ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea si autoevaluarea  personalitatii in vederea orientarii  profesionale, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, tehnici  de prezentare la interviuri de angajare.

Medierea muncii-punerea in contact cu angajatorii care ofera locuri de munca vacante in accord cu pregatirea, aptitudinile si interesele lor.

Formarea profesionala-asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea in diferite meserii solicitate pe piata muncii.

Indemnizatie de somaj

Absolventii, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu s-au incadrat in munca potrivit  pregatirii profesionale, sunt inregistrati la agentie sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmeaza o forma de invatamant, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, pot  solicita acordarea indemnizatiei de somaj.Aceasta se acorda timp de șase luni si este de 250lei.

Lasati un comentariu