,,Mărturii culturale’’, la al doilea număr

• publicat la: 12 July 2016
,,Mărturii culturale’’, la al doilea număr

Remarcăm în peisajul cultural sămărean apariţia celui de-al doilea număr al revistei de cultură ,,Mărturii culturale’’, fondată de poetul, criticul literar şi publicistul AUREL POP – membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Aurel Pop semnează editorialul ,,Mentalitatea între două lumi”, în care pune în oglindă două lumi şi două mentalităţi diametral opuse, lumea României şi lumea Americii, respectiv mentalitatea românilor românească şi mentalitatea americană.

Cu toate că a trecut peste un sfert de veac de la căderea comunismului, în România nu s-a schimbat prea multe, a rămas aceeaşi ,,famiglie” crescută în acelaşi spirit securist şi stalinist. S-au schimbat doar denumirile instituţiilor de forţă ale statului, iar DNA-ul sau ,,bau-baul” românilor desfăşoară activitatea cu scopul de a-şi câştiga capital de imagine doar în prezenţa televiziunilor. În România, spre deosebire de Statele Unite ale Americii numirile la stat sunt făcute pe un singur criteriu, acela al apartenenţei la ,,famiglie”, la ,,gaşca lor mafiotă”. Dacă politicienii şi angajaţii de la statul american sunt cei care se află în slujba comunităţii, a americanului de rând, la noi în România, comunitatea, românul de rând este în slujba instituţiilor de stat, iar justiţia ,,se face într-un fel ,,care pe care”, apoi se dă cu barda”.

Aurel Pop, împreună cu colegii de redacţie: dr. Viorel Câmpean – redactor şef, dr. Ovidiu T.Pop – redactor şef adjunct şi drd. Marta Cordea – secretar  de redacţie, au hotărât ca acest numar al revistei  să fie ilustrat  cu cele mai reprezentative lucrări ale artistei Agota Pop, originară din Sfântu Gheorghe, absolventă a Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti.

Revista este ilustrată şi cu “ mărturii în imagini “, care sunt de fapt nişte fotografii, în care sunt surprinse instantanee de la diverse evenimente culturale. Am surprins în paginile revistei eseuri, poezii, interviuri, cronicilor literare şi proză de o măreţie creativă cu care ne putem delecta mintea şi spiritul într-o pauză de la Facebook, de exemplu. Vă enumerăm câteva titluri ,,80 de ani de la construirea Palatului Prefecturii din Satu Mare”, un eseu al istoriei instituţiei sătmărene semnat de Claudiu Porumbăcean de la Muzeul Judeţean Satu Mare, eseul Vioricăi Ursu – ,,Inginerul Nicolae Barbul din Mocira (1879-1943), eminent patriot.

Diplomat român în America’’ precum şi ,,Aspecte istorice privind învăţământul liceal la Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca” din Satu Mare aparţinând lui Carol C. Koka sau eseul ,,Familia Grama (Gramma) şi legăturile cu plaiurile sătmărene’’ al istoricului Viorel Câmpean. În revista sătmăreană au publicat poezii de o mare sensibilitate şi creativitate tineri talentaţi ca Diana Teodora Cozma, Constantin Romulus Preda, Antonia Luiza Zavaliuc, Coralia Lipcei sau Cristina Ioana Ardelean, Giorgia Patricia Lăpuşan, dar şi un poet cunoscut nouă tuturor, Dumitru Ţimerman, care public poeziile ,,Corăbiile’’, ,,Fulgii amintirii’’, ,,Leagănul rememorării’’ şi ,,Leagănul iubirii’’.

De remarcat sunt şi epigramele semnate de Ioan Tipu Sălăjanu în care laitmotivul creaţiilor sale pline de umor este reprezentat de soacră. Cronicile literare lui Lucian Gruia – ,,Corina”, Săluc Horvath, Cristian Vieru – ,,Grigore Leşe -Acum ştiu cine sunt”, ,,Un poet al existenţei discrete. G. Georgescu – restituiri’’ de Săluc Horvat, Vasile Voiculescu şi George Echim – sonetul ca promoter al iubirii’’ al Elenei Vieru, precum şi cronica literară realizată de Aurel Pop ,,Mircea Ştefan sau polivalenţa uni personalităţi’’ la rândul lor, ne oferă analize pertinente.

În numărul doi al revistei ,,Mărturii culturale’’ este comemorat profesorul şi poetul Corneliu Balla (1930-2006) care a activat în Carei şi de la a cărui trecere la cele veşnice se împlinesc în acest an 10 ani.

Nu lipsesc din structura publicaţiei paginile de poeme scrise de George V. Precup, microeseuri aparţinţnd lui Ovidiu T. Pop, conică muyicală a concertului simfonic ,, Bijuterii muzicale’’ de la Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti a Andreei Paszti şi cronica de film a creaţiei lui Woody Allen ,, Irrational Men’’ realizată de Stanca Ioana Ursu.

Fără îndoială ca diversitatea articolelor reunite în cel de-al doilea număr al revistei ,,Mărturii culturale’’, aparţinând numeroşilor şi talentaţilor colaboratori din ţară şi din străinătate vă vor atrage să le citiţi, descoperind astfel un univers minunat plin de sevă culturală şi spirituală care vă va înălţa sufletele.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu