Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Post)

• publicat la: 29 august 2016
Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Post)

Sfântul Ioan Botezătorul a fost martor al Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu doar prin naşterea sa, ci şi prin moartea de care a suferit.

El a murit de moarte mucenicească, din cauza fărădelegilor lui Irod. Regele Irod Antipa († 39), fiul lui Irod cel Mare, s-a aprins cu patimă de soţia fratelui său, Filip, şi a luat-o de soţie, făcându-se răpitor, desfrânat şi amestecător de sânge. Pentru aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul, care era păzitor al Legii lui Dumnezeu şi propovăduitor al pocăinţei, îl mustra pe Irod înaintea tuturor, chiar şi cu el de faţă. Regele a poruncit ca prorocul să fie întemniţat, dar nu l-a ucis, pentru că se temea de popor şi chiar îl asculta uneori, luând aminte la cuvintele lui. Totuşi, în ziua de naştere a regelui, acesta a băut mult şi după dansul fiicei Irodiadei, Salomeea, i-a promis acesteia că-i va îndeplini orice dorinţă. Sfătuindu-se Salomeea cu mama ei, a cerut să i se taie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Şi astfel s-a sfârşit Sfântul Ioan Botezătorul, la porunca unui rege împătimit şi a unei femei nelegiuite, apărând legea lui Dumnezeu şi învrednicindu-se de cununi în Cereasca Împărăţie.

Pr. Eugeniu Rogoti, 29 August 2016

Evanghelia de astăzi ne mărturiseşte despre martiriul Sfântului Ioan Botezătorul. Ioan a fost un om sfânt, care a schimbat prin activitatea sa mentalităţile şi comportamentul multora. Mergând din localitate în localitate, Sfântul Ioan a pregătit pe oameni pentru venirea lui Mesia, adică a Domnului Iisus Hristos.

El îndemna la pocăinţă, la schimbarea în bine a vieţii, la urmarea poruncilor lui Dumnezeu. Unii l-au înțeles, alţii l-au batjocorit. Cuvântul său a rodit şi astfel mulţi dintre ucenicii Sfântului Ioan au devenit ucenici ai Domnului Hristos. Despre el, Mântuitorul a spus că este cel mai mare om născut din femeie, însă el este cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, prin activitatea sa, face legătura între lumea dinainte şi cea de după naşterea Fiului lui Dumnezeu. Dacă luăm aminte la viaţa Sfântului Ioan, înţelegem că fiecare om are în această viaţă o misiune. Misiunea unui urmaş al Domnului Hristos este să rodească fapte bune. Însutită şi înmiită ne va fi răsplata.

sursa napocanews.ro

Lasati un comentariu