Acordarea pensiei de urmaș elevilor și studenților

• publicat la: 26 septembrie 2016
Acordarea pensiei de urmaș elevilor și studenților

În vederea acordării în continuare a pensiei de urmaş, elevii şi studenţii beneficiari ai unei astfel de  categorii de pensie, care au împlinit vârsta de 16 ani şi care, işi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, trebuie să prezintela Casa  Judeţeanăde Pensii, până în data de 7 octombie 2016, o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ pe care o frecventează, prin care să ateste că urmează cursurile anului şcolar 2016-2017.

Adeverinţele pot fi trimise şi prin faxul instituţiei la nr. 0261-706828, cu menţiunea ca ulterior să prezinte şi originalul.

Începând cu luna octombrie 2016, audienţele directorului executiv se vor ţine în prima zi de marţi din lună, între orele 1000-1500,  numai la sediul Casei Judeţene de Pensii.

Înscrierile se fac la Secretariatul  Casei  Judeţene de Pensii, strada Vasile Lucaciu nr. 4-6, prin telefon, cu cel puţin 5 zile înainte de data programării.

Buletin de Carei , sursa CJP

Lasati un comentariu