Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli. Comunicat FSLI

• publicat la: 23 September 2016
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli. Comunicat FSLI

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a remis redacției un comunicat referitor la organizarea concursului pentru  funcțiile de directori de școli. Pe repede înainte se dorește organizarea de concursuri fără ca să se ofere candidaților timp pentru a studia Bibliografia indicată. Mai mult, bibliografia conține referințe la  sisteme de învățământ din alte țări, țări care nu au olimpici internaționali ce se întorc de la competiții cu salbe de medalii.

 

COMUNICAT

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a militat, în ultimii ani, pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți, însă nu  putem accepta ca, un concurs de o asemenea importanță, să se desfășoare într-un interval de timp atât de scurt și în condițiile pe care ministerul le „impune” de pe o zi pe alta!

Consecvenți poziției exprimată de federația noastră privind necesitatea stabilității funcției de conducere exercitate în urma câștigării unui concurs, am fost de acord, în principiu, cu aprobarea metodologiei de concurs, dar cu amendamente, inclusiv acela de amânare a calendarului de desfășurare a concursului, propuneri pe care reprezentanții Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nu le-au acceptat.

Este evident faptul că, organizarea concursului în acest moment, în contextul legislativ actual, nu va conduce la depolitizarea funcțiilor de directori și directori adjuncți, în condițiile în care2 dintre membrii comisiei de concurs sunt reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, evident cu orientare politică (care foarte probabil vor veni cu nota în plic) și 1membru este reprezentantul inspectoratului școlar, iar cei 2 reprezentanți ai cadrelor didactice din unitate sunt minoritari și nu au un rol decizional și nici determinant în desfășurarea acestui concurs.

De la intrarea în vigoare a Legii educației naționale, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat, miniștrilor educației, prim-miniștrilor, dar și Parlamentului, modificarea legii, inclusiv a dispozițiilor privind componența consiliului de administrație al unităților școlare și a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere, astfel încât candidații la concurs să aibă avizul conform al consiliului profesoral-filtrul cel mai bun pentru eliminarea politicului din școală.

Componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ, expres prevăzută de Legea educației naționale nr. 1/2011, din care fac parte 2 reprezentanți ai autorităților administrației publice locale a fost principalul motiv pentru care, din 2011 și până în prezent, nu s-a organizat concursul pentru ocuparea acestor funcții.

În aceste condiții, este evident că, în multe situații (mai ales în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori din mediul rural) evaluarea candidaților la concurs se va realiza de către persoane desemnate de autoritățile administrației locale care nu au nici cea mai mică legătură cu sistemul educațional, fără studii de specialitate și cunoștințe de management educațional.

Așadar, ne întrebăm, cum vor reuși acești membri ai comisiei de concurs să acorde un punctaj corect la proba de evaluare a CV-ului și la proba de interviu în cadrul căreia se susține  oferta managerială şi planul operaţional pentru un an sau, după caz, propunerea de proiect de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ!?

Organizarea acestui concurs într-un interval de  timp foarte scurt ( o lună de la publicarea metodologiei și care nu a fost supusă dezbaterii publice), în fața unei comisii de concurs ca cea menționată,va avea un singur rezultat: numirea unor directori fără legitimitate în fața cadrelor didactice din unitățile școlare și care vor fi controlați politic!

Desfășurarea concursului în baza unei metodologii care conține prevederi contrare dispozițiilor legale în vigoare, dar și limitări excesive ale drepturilor fundamentale, va genera un număr mare de acțiuni în justiție promovate de persoanele ale căror drepturi au fost încălcate.

Nu poți institui interdicții de ocupare a funcției de director, după câștigarea concursului, pe considerentul că soțul/soția sau o rudă de gradul I (părinți, copii) este angajat (indiferent de funcția ocupată) la nivelul unității de învățământ pentru care a candidat sau  exercită o funcție de îndrumare și control la nivel de inspectorat şcolar sau, după caz, o funcție de conducere la nivel de inspectorat școlar, casa corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcolare. O asemenea interdicție nu este prevăzută în Legea educației naționale sau printr-un alt act normativ. Amintim MENCS că un ordin de ministru nu este superior legii!

Este o „premieră națională” faptul că proba scrisă nu poate fi contestată și este eronat modul cum a fost gândit punctajul care se acordă la evaluarea CV-lui. Titlul științific de doctor și  participarea la stagii de formare/perfecționare în străinătate sunt două criterii nerelevante și totodată greu de atins pentru majoritatea candidaților.

Numirea directorilor începând cu semestrul al II-lea  al anului școlar 2016-2017 va bulversa întregul sistem educațional, generând o amplă etapă de mobilitate a personalului didactic în timpul cursurilor, mulți profesori suplinitori riscând să–și piardă locul de muncă.

Această mobilitate va avea consecințe nefasteși asupra elevilor, mai ales a celor din clasele de final de ciclu de învățământ, care vor fi nevoiți să se adapteze unui alt stil de predare, la materii pentru care vor susține examenele.

 

Apreciem că numirile în funcțiile de conducere nu se pot face, dacă nu se dorește bulversarea sistemului, decât la început de an școlar.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ se delimitează de previzibilul eșec al acestui concurs și consideră că depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ  presupune, în primul rând, modificări importante ale Legii educației naționale, astfel încât factorul politic să fie exclus din viața comunității școlare.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că se impune ca Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice să facă o analiză atentă asupra efectelor pe care le va produce în întregul sistem educațional desfășurarea intempestivă a acestui concurs și să adopte măsurile ce se impun pentru evitarea acestora, ținând cont de interesele superioare ale beneficiarilor primari ai educației!

Lasati un comentariu