Opinia FSLI în legătură cu desfăşurarea concursurilor pentru directori de şcoli

• publicat la: 14 septembrie 2016
Opinia FSLI în legătură cu desfăşurarea concursurilor pentru directori de şcoli

La propunerea F.S.L.I., Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României a convocat reprezentanții Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și ai federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, pentru a discuta carențele și disfuncționalitățile apărute la nivelul unităților de învățământ, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.N.C.S  nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct.

La ședința Comisiei au participat următorii membrii: dna senator Ecaterina Andronescu, dl senator Cristian Dumitrescu, dna senator Cristiana Anghel, dl senator Marin Burlea, dl senator Mihnea Costoiu și dl senator Cătălin Croitoru.

La lucrările Comisiei, din partea M.E.N.C.S., au participat: dna secretar de stat Monica Cristina Anisie și dl secretar de stat András György Király.

Din partea FSLI, au fost prezenți: dl secretar general Constantin Rada și dna vicepreședinte Cornelia Popa-Stavri.

În urma discuțiilor, ținând cont de argumentele prezentate de reprezentanții FSLI și de ceilalți invitați prezenți, Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport  a  hotărât să solicite ministrului educației amânarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, astfel încât acesta să poată fi organizat în condiții optime, fără bulversarea activității în sistemul de învățământ.

Lasati un comentariu