Licitaţie publică cu strigare pentru vânzare teren

• publicat la: 7 October 2016
Licitaţie publică  cu strigare pentru vânzare teren

Insolvenţa SM SPRL, în calitate de lichidator al  SC Esrom Tel SA Satu Mare–în  faliment / in bankruptcy / en faillite–CUI 6782410, având sediul social în loc. Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 27, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului  J30/1928/1994 , Dosar nr.5748/83/2010 al Tribunalului Satu Mare, vinde individual,prin licitaţie publică  cu strigare:

Teren intravilan,în suprafață totală  de 4.581 mp, situat  în loc. Carei, str. 1  Decembrie 1918, nr. 32B, jud. Satu Mare–31.144euro, ipotecat în favoarea BCR  SA;

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să se supună reglementărilor legale în  vigoare la data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să suporte obligațiile care îi  revin din acest punct de vedere.

Bunurile supuse vânzării  în cadrul procedurii de insolvenţă sunt proprietatea debitoarei  din prezenta cauză si fac obiectul unor contracte de ipotecă astfel cum au fost  prezentate anterior.

În conformitate cu art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,

garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu  excepția măsurilor asiguratorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul  procesului penal.

.

Garanţia de participare la licitaţie este de  10% din preţul de pornire  şi se depune în lei,la  cursul  BNR  din  ziua   platii,în   contul  de  insolvență  nr.RO15BTRL03101202200396XX, deschis la BT SA–Sucursala Satu Mare, pentru  debitoarea SC Esrom Tel SA, CUI  6782410.

Condițiile de participare la licitație se   regăsesc în regulamentul de vânzare, care poate fi achiziționat la sediul lichidatorului  judiciar, contravaloarei de 200 lei, tva inclus.

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în regulamentul de vânzare va trebui  depusă  cel tarziu în preziua licitației până la orele 16:00, garanția de participare la   licitație, împreună cu toate documentele menționate în regulamentul de vânzare.

Participanții care nu au depus documentele necesare participării la licitație vor fi  excluși din sala de ședință

Licitaţia va avea loc în data de  13.10.2016, ora 11:00 şi apoi saptamanal, în fiecare zi   de joi,  de la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului din loc. Satu Mare, str. Crisan, nr. 22,jud. Satu Mare, până  la vânzarea bunurilor.

Informaţii suplimentare se pot obține la adresa societăţii de lichidare,  office@insolventasm.ro sau tel.

0751.212.193.   Documentaţia de înscriere la licitaţie  prevăzută în regulamentul de vânzare va trebui depusă  cel tarziu în preziua licitatiei  pana la orele 16:00.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor care fac obiectul vânzării  este invitată, înaintea termenului de vânzare, să anunţe lichidatorul judiciar despre dreptul său.

Prin înscrierea la licitația publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă prețul  de pornire la licitație a activului pentru care a depus documentația de înscriere și  condițiile stipulate în regulamentul de vânzare. Orice modificari ulterioare ale  condițiilor de participare la licitația publică se pot obține de la societatea de insolvență  .

Insolvenţa SM SPRL

Lasati un comentariu