Plan de şcolarizare. Operatorii economici nu vor clase de ospătari şi vânzători şi tapiţeri cu predare în limba română la Carei? STOP Discriminării!

• publicat la: 20 December 2016
Plan de şcolarizare. Operatorii economici  nu vor clase de ospătari şi vânzători şi tapiţeri cu predare în limba română la Carei? STOP Discriminării!

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a aprobat Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018. Conform metodologiei menționate, în vederea elaborării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 sunt prevăzute etape specifice care presupun implicarea autorităților administrației locale, a unităților de învățământ, a inspectoratului școlar județean, a operatorilor economici și Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS).

Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional, se va urmări analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici și proiectarea ofertei de formare profesională ținând cont de acestea.

Ținând cont de această prevedere, este necesar să fie organizate și desfășurate, la nivelul inspectoratului școlar, o serie de activități prin care oferta de formare profesională prin învățământul profesional, concretizată în proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, să fie adaptată solicitărilor operatorilor economici.

Activitățile care se vor derula în vederea fundamentării cifrei de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018 sunt următoarele:

-până la data de 29 decembrie 2016, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional, pentru anumite calificări profesionale, sunt invitați să transmită în scris la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare Solicitarea de școlarizare.

-până la data de 6 ianuarie 2017, inspectoratul școlar realizează analiza solicitărilor operatorilor economici și stabilește oferta de formare profesională la învățământul profesional în concordanță cu solicitările operatorilor economici, pe unități de învățământ și calificări.

-până la data de 9 ianuarie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare transmite operatorilor economici și unităților de învățământ, propuse pentru alocarea de clase de învățământ profesional pentru a răspunde solicitărilor operatorilor economici, obligația de încheiere a contractelor-cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

-până la data de 13 ianuarie 2017, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către inspectoratul școlar. Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional.

Informațiile privind procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, modelul de formular de solicitare și calificările profesionale pentru care se poate asigura pregătirea prin învățământul profesional, se găsesc pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro, în cadrul secțiunii Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 se menţionează în  comunicatul   ISJ Satu Mare.

Dacă  luăm în considerare că   ,,Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional, se va urmări analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici,,   şi de faptul că la Carei nu există clase cu predare în limba română pentru meseria de ospătar, vânzător, tapiţer , plăpumar, sudor şi electronist, să înţelegem că operatorii economici  din mun.Carei şi împrejurimi sunt cei care nu doresc personal  care să fie pregătit în clase  de  limba română?

Buletin de Carei

 

https://www.buletindecarei.ro/2016/11/la-carei-nu-se-pregatesc-vanzatori-si-ospatari-in-limba-romana-cine-ne-face-de-ras-in-tara.html

 

Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011

Art 2

(4) Statul asigură cetatenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la invatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare.

Art. 10
(1) In România, invatamantul este serviciu de interes public si se desfăşoară, in conditiile prezentei Legi, în limba română, precum si in limbile minoritatilor nationale si in limbi de circulatie Internatională.
(2) In fiecare localitate se organizează şi functionează unităţi de învatamant sau formatiuni de studiu cu limba de predare română si/sau, după caz, cu predarea in limbile minoritatilor nationale ori se asigură scolarizarea fiecărui elev în limba sa maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil.
(3) Invatarea in scoala a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toti cetăţenii români. Planurile de invatamant trebuie să cuprindă numărul de ore necesar si suficient invatarii limbii române. Autorităţile administratiei publice asigură conditiile materiale si resursele umane care sa permita însusirea limbii române.

Lasati un comentariu