Se schimbă condiţiile de admitere la liceu. Model de calcul medie admitere

• publicat la: 25 January 2017
Se schimbă condiţiile de admitere la liceu. Model de calcul medie admitere

Potrivit   Ordinulul  nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018,  ponderea mediei de la evaluarea naţională va creşte de la 75% la 80%, iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20%, în loc de 25% din media de admitere la liceu.

Creşte astfel importanţa rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională, punându-se accent pe cele obţinute la examenele de limba şi literatura română şi matematică.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Noile reguli de admitere sunt stabilite prin Ordinul 5077/2016 privind admiterea în învăţământul liceal.

 Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde

MA = media de admitere

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu