In Memoriam Valeriu Achim din Tiream

• publicat la: 14 February 2017
In Memoriam Valeriu Achim din Tiream

S-au împlinit 3 ani de la trecerea în nefiinţă a lui ACHIM, Valeriu (n. 8 aprilie 1923, la Tiream, judeţul Satu Mare, – d. 11 februarie 2014 la Baia Mare) publicist, editor, doctor în istorie. Copilăria și-a petrecut-o în Tiream. Fiul lui Petre şi Floarea. Studii: Clasele primare terminate în localitatea natală.

Urmează studii de specialitate în urma căruia devine învăţător, mai apoi profesor de limba română şi istorie. În 1940 s-a refugiat la Timişoara, unde îşi continuă studiile. Recrutat în armată face parte din “Şcoala de Subofiţeri de rezervă Radna” devenită “Detaşamentul Păuliş” – cu care participă pe front. În 1984 îşi susţine teza de doctorat în istorie cu tema: Mişcarea culturală românească din nord-vestul ţării, factor activ în lupta pentru eliberarea naţională 1849-1918.

Activitate: învăţător, profesor, director de şcoală (1945-1952), inspector şcolar, şef secţie învăţământ- cultură (Lăpuş 1953-1962), secretar al Comitetului de Cultură şi Artă al Regiunii Maramureş, (1963-1967),vicepreşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Maramureş (1968-1973), director al Muzeului Judeţean Maramureş (1974-981), director al Teatrului Dramatic Baia Mare (1982-1987), director al Editurii “Gutinul” Baia Mare (1990- 2014).

Activitate literară: A coordonat colectivul Anuarului Marmaţia al Muzeului judeţean Maramureş pentru volumele din 1977, 1978, 1981. Responsabilul revistei lunare Gutinul ce apare la Baia Mare în 1990. În calitatea sa de director al editurii Gutinul Baia Mare a prefaţat şi îngrijit ediţiile: Închisoarea din Sighet acuză, 1950-1955, cu o prefaţă intitulată “Pios omagiu inteligenţei române” (1991); Şişeşti:100 de ani de al sfinţirea “Bisericii S. Unirii a Tuturor Românilor” (1990); România Mare. Documentar istoric de evocare şi comemorare a înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, (1990) Bolşevismul în Ungaria, 1919. Bela Kun în misiune. (1991). Opera: Nord-vestul Transilvaniei. Cultură naţională – finalitate politică, 1848-1918, Editura “Gutinul”, Baia Mare, 1998.

Desfăşoară o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică şi publicistică concretizată în publicarea a peste 30 de studii de specialitate în diferite periodice, peste 250 de articole în presa locală şi centrală în principal din domeniul istoric şi editarea în comun a 18 cărţi dintre care amintim: Valeriu Achim, Aurel Socolan; – Dr. Vasile Lucaciu – luptător pentru drepturile românilor şi unirea Transilvaniei cu România. Muzeul Judeţean Maramureş, (1968), Dr. Trofin Hăgan, Valeriu Achim – Maramureşul şi Unirea 1918, Muzeul judeţean Maramureş (1968), Vasile Căpâlnean, Valeriu Achim – Maramureşenii în lupta pentru libertatea şi unitatea naţională. Documente 1848-1918.

Această lucrare apărută prin grija Direcţiei generale a Arhivelor Statului Bucureşti (1981), distinsă cu premiul special “Nicolae Iorga” al Academiei Române pe anul 1981. Ion Iacoş, Valeriu Achim, – Dr. Vasile Lucaciu, luptător activ pentru unirea românilor. Texte alese, vol. I, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1988. Veteran de război. Are numeroase decoraţii. La dorința sa e înmormântat în Cimitirul din localitatea Tiream, judeţul Satu Mare.

Pop Aurel, directorul editurii Citadela

Lasati un comentariu