30 de proiecte de investiţii propuse de Consiliul judeţean

• publicat la: 15 March 2017
30 de proiecte de investiţii propuse de Consiliul judeţean

Consiliul Județean Satu Mare a pregătit, pentru cuprinderea ca obiective noi de investiții în Programul Național de Dezvoltare Locală, în 9 domenii specifice diferite, 30 de proiecte de investiții cu o valoare totală generală de 451.856.557 lei inclusiv TVA.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, O.U.G. 28/2013
PROPUNERI 2017
Obiective în continuare:
SUBPROGRAMUL “INFRASTRUCTURĂ LA NIVEL JUDEŢEAN”
Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat
Valoare: 1.846.223 lei
- Reabilitare şi modernizare Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Al. Ioan Cuza, nr. 8; DALI + PT + EXECUTIE
Obiective noi:
Domeniu specific: construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
Valoare: 288.319.214 lei
1. Modernizarea drumului județean DJ 193C Viile Satu Mare-Medișa, km 11+096,42-km 17+027,24, Județul Satu Mare; SF+PT
2. Modernizarea drumului județean DJ 193F Socond – Soconzel, km 0+000 – km 7+450, județul Satu Mare; SF+PT
3. Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecție DJ 194A – Botiz (int. DN 19), km 8+041 – km 11+491, județul Satu Mare;DALI
4. Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare; SF+PT
5. Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810, județul Satu Mare; SF+PT
6. Modernizarea drumului județean DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M (Chereușa), km 0+000 – km 8+912, județul Satu Mare; SF+PT
7. Modernizarea drumului județean DJ 196D DN 19 – Marna Nouă – Ciumești, km 0+000 – km 7+414, județul Satu Mare; SF+PT
8. Modernizare DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km 22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț ”; SF+PT
9. Modernizare DJ195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-km10+432 Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare; SF+PT
10. Modernizare drum județean DJ 109M Batarci – Valea Seacă, km 12+800 – km 16+920; SF+PT
11. Modernizarea drumului județean DJ 196C din DN 19 Pişcolt- Resighea – Scărişoara Nouă DJ 196C, DALI
12. Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim jud.Sălaj – Cehal, km 27+560-km 33+960, SF+PT
13. Modernizarea drumului județean DJ 196B Carei (DN1F) – Foieni, km 0+000 – km 5+209,28, judeţul Satu Mare, SF+PT
14. Modernizarea drumului judeţean DJ108C Carei(DJ108M) –Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000 – km 3+500, SF+PT
15. Modernizare DJ194B pe traseul Dara – Dorolţ, comuna Dorolţ, județul Satu Mare, DALI

Domeniu specific: realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;
Valoare: 1.896.973 lei
- Pod pe DJ 193E Km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos, județul Satu Mare; SF+PT
Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
Valoare: 2.700.683 lei
- Alimentare cu apa potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă; SF

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;
Valoare: 41.894.160 lei

1. Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC), str. Ialomiței nr.1, Satu Mare;SF
2. Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. I Satu Mare, situat pe strada Ravensburg nr. 2, SF+PT
3. Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. II Satu Mare, situat în Piața Eroilor Revoluției nr. 2-3 Satu Mare, SF+PT

Domeniu specific: realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi
Valoare: 6.768.432 lei
- Realizarea platformei de gunoi – celula nr. 2 din cadrul depozitului ecologic regional; SF

Domeniu specific: construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local
Valoare: 17.961.802 lei
1. Spor de putere Complex Turistic – Zona Luna Şes, jud. Satu Mare, SF+PT
2. Construire clădire hidroterapie în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT
3. Construire 2 bazine exterioare, spaţii tehnice, vestiare şi amenajare incintă în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora
Valoare: 23.692.411 lei
1. Reabilitare Sediu Administrativ, P-ța 25 Octombrie nr. 1, Satu Mare, DALI + PT
2. Amenajarea sediului Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Satu Mare; DALI

Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
Valoare: 66.776.659 lei
1. Biblioteca Județeană Satu Mare, str. M. Kogălniceanu, nr. 5 Satu Mare, județul Satu Mare; SF
2. Punere in valoare a monumentului istoric – Casa Vecsey (Muzeul de Arta);DALI
3. Aurel Popp – Renașterea unui centru cultural;DALI

TOTAL GENERAL: 451.856.557 lei, inclusiv TVA

 

sursa satumarenews.ro

Lasati un comentariu