Cetățenii români care lucrează în UE beneficiază de aplicarea regimului de securitate socială a salariaților

• publicat la: 6 March 2017
Cetățenii români  care lucrează în UE beneficiază de aplicarea regimului de securitate socială a salariaților

În conformitate cu prevederile art, 22^1 din Legea 76/2002 privind  sistemul de protective socială, persoanele care sunt supuse legislației de asigurări sociale din Romania, în condițiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimului de securitate socială a salariaților, lucrători independenți și membriilor familiilor acestora, care se deplarează in interiorul Uniunii Europene, sau de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, având angajator care nu are sediul social ori reprezentanța pe teritoriul României, se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj din România.

Pentru aceaasta, vor incheia un contract de asigurări pentru șomaj, cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au după caz, domiciliul, reședința sau își exercită dreptul la rezidență potrivit legii, în condițiile în care sunt asigurate în sistem public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și nu au statutul de pensioner confort legii.

Venitul lunar la care se pot asigura persoanele și la care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cota stabilită de lege, nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Buletin de Carei sursa  AJOFM

Lasati un comentariu