ITM aplică zeci de sancţiuni în luna februarie

• publicat la: 6 martie 2017
ITM aplică zeci de sancţiuni în luna februarie

In cursul lunii februarie 2017 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 204 controale , din care 102 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 102 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).                 

  1. I.                Cu ocazia celor 102 controale în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat în total  92 sancţiuni, din care 5 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 36.500 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 152 de măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcări ale prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 48 de sancțiuni, din care 4 amenzi (în valoare totală de 31500 lei) și 44 avertismente.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților în formă electronică au fost aplicate 39 sancțiuni contravenționale ( avertismente).

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 republicată prinind înființarea și organizarea Inspecției Muncii,  respectiv pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă a infomațiilor și documentelor solicitate, necesare efectuării controlului, au fost aplicate 3 sancțiuni, din care 2 avertismente și 1 amendă de 5.000 lei.

  1. II.               În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 140 de deficiențe. Au fost aplicate 140 sancțiuni contravenționale, din care 11 de amenzi și 129 avertismente.  Valoarea totală a amenzilor aplicate în luna februarie 2017 în domeniul SSM a fost de  76.000 lei. Au fost dispuse 140 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate. 
Buletin de Carei

Lasati un comentariu