Metoda pumnul în gură la şedinţa de Consiliu Local din Carei. Coaliţie împotriva dialogului. Proiecte refuzate a fi discutate în Comisiile de specialitate

• publicat la: 30 martie 2017
Metoda pumnul în gură la  şedinţa de Consiliu Local din Carei. Coaliţie împotriva dialogului. Proiecte refuzate a fi discutate în Comisiile de specialitate

 

Miercuri 29 martie 2017 a  avut loc  şedinţa ordinară a Consiliului Local Carei. Ceea ce se anunţa o şedinţă fluviu după numărul de proiecte incluse pe Ordinea de zi s-a dovedit o şedinţă de puţin peste o oră. Prezenţa a fost de 100%. Preşedinte de şedinţă a fost Petkes Iosif de la UDMR.

A fost supus la vot Procesul Verbal al şedinţei precendente şi au mai fost introduse 2 proiecte de hotărâri pe Ordinea de Zi.

Consilierul Ilie Ciută a atras atenţia asupra necesităţii schimbării ordinii  dezbaterilor pentru primele proiecte de hotărâri deoarece  se impune mai întâi votarea Bugetului propus de executiv şi abia apoi aprobarea alocării  sumei de 205.600 lei din bugetul local pe anul 2017, pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Primarul Kovacs a încercat să  spună că aprobarea sumelor  pentru biserici a fost aprobată favorabil în cursul anului trecut  dar consilierul Ciută a  specificat că banii alocaţi sunt din bugetul pe acest an astfel că acesta trebuie mai întâi aprobat  acest  buget.  Faptul a fost confirmat şi de secretarul juridic  şi a fost supus votului consilierilor. A votat împotriva  propunerii consilierului Ciută consiliera UDMR Eva Mărginean şi au existat abţineri din partea consilierilor UDMR  Venig, Hago şi Muller şi a consilierului PSD Oneţ  după cum reiese din înregistrarea filmată  de pe pagina Primăriei Carei.

Cu Ordinea de zi  votată de peste 50% din cei prezenţi  s-a trecut la discutarea Bugetului propus pentru anul 2017.  Şi la această şedinţă de Consiliu Local au luat cuvântul aceiaşi consilieri, unii aleşi  neavând  nici o opinie sau  intervenţie  pe perioada derulării dezbaterilor.

…,,din documetele primite reiese că ne propunem pentru acest an un buget de 54,753 milioane de lei din care pentru investiţii avem alocat doar 8,96% şi din acestea,  jumătate sunt cele aprobate şi în cursul anului trecut şi nu au fost realizate, studii de fezabilitate…se mai  alocă  pentru  clădirea Primăriei Carei încă 315.000 lei deşi  anul trecut aţi spus că dăm pentru ultima dată 696 mii lei pentru sala festivă din Primărie…pentru Capela Mortuară de la Ianculeşti  se alocă pentru..Studiu de fezabilitate 4 mii de lei deşi anul trecut domnul primar dădea ca sigură turnarea fundaţiei până la ora actuală…pentru ce sunt alocaţi cei 315 mii lei…  şi încă ceva…văd că la capitoulul Venituri nu încasăm nici un  leu din redevenţa  cuvenită de la Apaserv Satu Mare, nu mi se pare normal …sunt banii nostri, ai oraşului …de ce nu dorim să încasăm această redevenţă?  mie îmi sunt mai aproape careienii decât Apaserv……,, a fost  intervenţia consilierului Ilie Ciută.

Ca de obicei, răspnsurile la problemele economice este oferit de administratorul public Beko Tamas cel care s-a ocupat îndeaproape de întocmirea bugetului pe 2017.

..,, părerea noastră este că bugetul este unul echilibrat, care se va realiza ..Din punct de vedere al investiţiilor domnul consilier Ciută  de data asta dar şi de alte dăţi are dreptate…este  o lipsă de investiţii faţă de anii precedenţi  dar aş specifica că aceste investiţii se vor face din fonduri proprii…dacă rezerva bugetară va permite atunci  vom  mai aloca şi de acolo…dar estr adevărat, secţiunea de dezvoltare este mai redusă… legat de cei 315 mii pentru primăria nouă anul trecut am prevăzut la buget peste 600.000 lei  pentru lucrări aici dar nu s-au realizat în totalitate şi acum  vom consuma cei 315 mii lei rămaşi…,,

Răspunsul legat de redevenţele neîncasate semnalate de consilierul Ciută a fost oferit de primarul Kovacs  care este de părere că …,, în mod  abiziv, conform unei Hotărâri de Guvern nu ni se dă redevenţa care este pusă la dispoziţia ADI …,,

Consilierul Ciută a dat citire unui citat din Legea 51 din martie 2006 si Ordonanţa de urgenţă 198 din 22 decembrie 2005 , moment în care primarul Kovacs a intervenit  cu clasica sa replică…,,dezinformaţi,, . Oare să se fii schimbat legea peste noapte domnule primar şi iar nu ne-aţi anunţat?

Valoarea redevenţei aferente municipiului Carei este de 90.000 lei lunar! Această sumă nu se încasează deloc. Suntem prea bogaţi ca să renunţăm la veniturile care ni se cuvin?

Consilierul Ciută a semnalat în plenul şedinţei faptul că la Comisia de specialitate din care face parte  nu au fost discutate primele 9 puncte din Ordinea de zi şi preşedinta Eva Mărgnean i-a sugerat să întervină în plen. ..aici îmi spuneţi că amănuntele trebuie discutate în Comisia de specialitate iar în Comisie preşedinta îmu spune să discut în plen…..vă puteţi hotărî  care este decizia finală?…

În semn de protest pentru  obstrucţionarea sa în activitatea de consilier, Ilie Ciută nu a participat la vot la următoarele proiecte de hotărâre ce vizau bugetele  instituţiilor subordonate UAT Municipiul Carei.  În lipsa intervenţiilor sale, nimeni dintre consilieri nu a iniţiat nici o dezbatere aşa că bugetele au fost votate la foc continuu.

Preşedinta comisiei juridice din care face parte consilierul Ciută, Eva Mărginean a invocat în  motivarea deciziei sale de a nu discuta despre toate proiectele de hptărâre  în comisie Legea 215 a administraţiei locale, lege de care nu a ţinut seama când a fost vorba de Comisia de Urbanism  sau cea de Învăţămâmt sănătate  care au menţionat că au discutat şi au  dat aviz favorabil  bugetelor  pe secţiuni.

Cu alte cuvinte Legea este invocată în sala de şedinţe a Consiliului Local  Carei doar când doreşte să intervină consilierul Ciută. Frica de transparenţă , de discutarea în public a probelemelor din administraţia  careiană  determină unii consilieri ai UDMR să recurgă la gesturi care nu au nimic  a face cu realitatea şi cu pregătirea de specialitate în domeniul administraţiei publice.

 

Buletin de Carei

n.r.- Buletin de Carei precizează de la bun început că foloseşte şi cuvinte cu sensuri metaforice  în materialele publicate. Precizarea se adresează celor care nu stăpânesc bine limba română pentru a nu se face de râs prin articole combative de genul celor apărute în urma neînţelegerii semnificaţiei expresiei…,,Greu de ucis,,.

Lasati un comentariu