Vicepremierul Sevil Shhaideh la Satu Mare despre Reforma în domeniul administrației publice

• publicat la: 11 March 2017
Vicepremierul Sevil Shhaideh la Satu Mare despre Reforma în domeniul administrației publice

 „La nivelul administraţiei publice locale, din perspectiva serviciilor publice, se urmăreşte implementarea managementului calităţii, într-o manieră coerentă, coordonată şi etapizată, precum şi asigurarea implementării standardelor de calitate şi de cost la nivel local şi corelării acestora cu alocările financiare de la bugetul de stat”, a declarat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, care a prezentat, astăzi, 10 martie, la Satu Mare, strategia privind reforma administraţiei publice locale pentru următorii patru ani.

Declaraţia a fost făcută în contextul întâlnirii pe care ministrul dezvoltării a avut-o cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din judeţul Satu Mare.

Doamna Shhaideh a explicat că documentele strategice la care se face referire când se vorbeşte despre reforma administraţiei publice sunt Strategia de Consolidare a Administraţiei Publice 2014-2020 (SCAP) şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA). În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a iniţiat procesul de elaborare/actualizare a standardelor de calitate/ de cost pentru un număr de 9 domenii de servicii publice, în cadrul proiectului Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local, implementat în parteneriat cu S.N.S.P.A. şi finanţat prin POCA.

Totodată, în domeniul reformei administrației publice, una dintre prioritățile de guvernare o reprezintă şi adoptarea Codului Administrativ, care va cuprinde Legea administrației publice locale, Legea prefectului şi Legea proprietății publice.

„Prin comasarea acestor acte normative, vrem să-i asigurăm pe toţi funcţionarii şi demnitarii de la nivelul autorităţii publice locale, că există un document legislativ care să le permită să lucreze în condiţii de siguranţă, de cunoaştere a întregii legislaţii; unindu-le într-un singur act normativ, va fi mult mai uşor pentru toată lumea să lucreze”, a subliniat doamna Shhaideh.

Referitor la Legea de modificare a statutului funcţionarilor publici, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene a menţionat că aceasta nu exclude principiul transparenţei şi  „este în baza unei strategii a funcţiei publice, adoptată de guvernul anterior, ca o condiţionalitate ex-ante impusă de Comisia Europeană, în vederea accesării Fondului Social European – FSE pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. După cum bine ştiţi, statutul funcţionarului public a fost condiţia acquis-ului comunitar în 2007. Din aceste considerente, în conformitate cu această strategie, s-au impus elemente de flexibilizare, de modificare a acestui statut”.

Întâlnirea de  vineri  a fost cea de-a treisprezecea dintr-o serie de vizite ale viceprim-ministrului în județe, organizate în ultima lună, ca răspuns la invitația autorităților publice locale, pentru o mai mare predictibilitate a măsurilor guvernamentale, pentru a intensifica dialogul și colaborarea între nivelul central și local din sistemul public.

Ce nu s-a specificat a fost  dacă toată această reformă propusă a fi dusă la îndeplinire va fi făcută după sau înainte de punerea ..,,.în curat ,,   a  administraţiilor publice.  Se vorbeşte despre principiul transparenţei dar la nivel de admnistraţie locală a UAT Municipiul Carei încă nu au  fost  aduse la cunoştinţa consilierilor  sau a careienilor contribuabili  concluziile finale ale Raportului Camerei de Conturi Satu Mare de acum câteva luni.

„Prin comasarea acestor acte normative, vrem să-i asigurăm pe toţi funcţionarii şi demnitarii de la nivelul autorităţii publice locale, că există un document legislativ care să le permită să lucreze în condiţii de siguranţă….,, dar cine va garanata  siguraţa respectării drepturilor contribuabililor care la UAT Municipiul Carei sunt de multe ori ignoraţi  iar cererile lor  înregistrate  nu primesc tăspuns nici după luni de zile.

Cine va garanta  pentru păstrarea  unei administraţii  publice locale   independente şi nu a mare de familii cum este cazul adminsitraţiei careiene?

Ce se va întâmpla cu proprietăţile   pe care conducerea UAT Municipiul Carei nu vrea să le restituie proprietarilor de drept chiar şi atunci când aceştia  le câştigă în instanţă?

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu