9 accidente de muncă în luna martie a acestui an

• publicat la: 5 April 2017
9 accidente de muncă în luna martie a acestui an

In cursul lunii martie 2017 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 182 controale, din care 100 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 82 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).             

  1. I.                Cu ocazia celor 100 controale în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat în total  75 de sancţiuni, din care 3 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2100 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 154 de măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcări ale prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 35 de sancțiuni, din care o amendă de 1500 lei și 34 avertismente.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților în formă electronică au fost aplicate 32 sancțiuni contravenționale din care 30 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 600 lei.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 republicată prinind înființarea și organizarea Inspecției Muncii,  respectiv pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă a infomațiilor și documentelor solicitate, necesare efectuării controlului, au fost aplicate 4 sancțiuni (avertismente).

În cursul lunii martie 2017 au fost detașați 8 salariați ai unor întreprinderi din statele membre U.E. și S.E.E., în cadrul prestării de servicii transnaționale, în baza Legii nr. 344/2006 și Directivei 96/71/CE a Parlamentului European. Astfel, numărul salariaților în evidența I.T.M. ca detașați în cursul acestui an, activi în luna martie 2017 este de 58 de salariați.

  1. II.               În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 135 de deficiențe. Au fost aplicate 135 sancțiuni contravenționale, din care 8 amenzi (în valoare totală de 37000 lei) și 127 avertismente.  Au fost dispuse 136 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii martie 2017 au fost înregistrate 9 accidente de muncă (cu incapacitate temporară de muncă, din fericire niciunul mortal).

 

Buletin de Carei sursa ITM

Lasati un comentariu