Simpozion organizat la I.T.M. Satu Mare

• publicat la: 28 aprilie 2017
Simpozion organizat la I.T.M. Satu Mare

OIM sărbătorește Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă (SSM) pe 28 aprilie a fiecărui an pentru promovarea la nivel mondial a prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale. 28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mișcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și organizează simultan campanii în întreaga lume.

Anul acesta campania OIM se concentrează pe nevoia stringentă a țărilor de a-şi îmbunătăți capacitatea de a colecta și a utiliza date de SSM fiabile.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite adoptată la 25 septembrie 2015 cuprinde un plan global de acțiune cu obiective specifice pentru stoparea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperităţii tuturor. Prin adoptarea acesteia, capacitatea de a colecta și de a utiliza date de SSM fiabile a devenit, de asemenea, indispensabilă pentru ca țările să-și îndeplinească angajamentul de a o pune în aplicare și de a raporta despre unele din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale agendei și despre țintele lor.

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8, în special, prevede promovarea „creșterii economice incluzive și durabile, ocuparea integrală și productivă a forței de muncă și muncă decentă pentru toți”, iar ţinta sa 8.8 se concentrează pe „protejarea drepturilor lucrătorilor și promovarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii migranți, în special pentru femeile migrante, precum și pentru cei cu forme precare de angajare”. Pentru ținta 8.8 țările sunt rugate să raporteze următorul indicator: „indicele de frecvență a accidentelor de muncă mortale și cu incapacitate temporară de muncă, în funcție de sex și de statutul de migrant”.

Convențiile OIM în domeniul SSM impun, de asemenea, statelor membre care le-au ratificat să instituie mecanisme de colectare și utilizare de date de SSM fiabile pentru scopuri de prevenire. Aceste instrumente ale OIM recunosc că adunarea și utilizarea datelor SSM fiabile sunt indispensabile pentru detectarea riscurilor noi și emergente, pentru identificarea sectoarelor periculoase, pentru elaborarea unor măsuri de prevenire, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor, a sistemelor și a programelor la nivel internațional, național și de întreprindere. Datele de SSM furnizează baza pentru stabilirea priorităților și măsurarea progresului.

De unde îşi colectează Inspecţia Muncii datele.

–         Site-ul Comisiei Europene

–         Site-ul Eurostat – baza de date a Agenţiei Europene

–         Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) – secţiunea sănătate şi securitate în muncă

–         Institutul National de Sanatate Publica (INSP) – date statistice privind bolile profesionale,

–         Institutul Naţional de Statistică (INS) – statistici privind bolile profesionale declarate

–         Dosarele de cercetare ale evenimentelor – Formularul de Înregistrare a Accidentelor de Muncă (FIAM)

–         Anexa 4 – Date privind unitatea – completată cu ocazia controalelor (activitatea CAEN, structura de personal)

–         Chestionare completate de angajatori şi lucrători cu ocazia desfăşurării unor campanii naţionale din Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii

Pe site-ul Inspecţiei Muncii se găsesc informaţii în diferite rapoarte, buletine şi statistici.

La Simpozionul organizat la I.T.M. Satu Mare cu ocazia Zilei Internaționale a SSM și pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă și bolilor profesionale,  azi, 28.04.2017, au participat peste 40 de invitați,  reprezentanți ai angajatorilor din județul Satu Mare, lucrători desemnați  responsabili SSM și ai serviciilor externe SSM din județ . În cadrul Simpozionului au fost prezentate materiale informative ale Campaniei  OIM  precum și date statistice privind accidentele de muncă și bolile profesionale în anul 2016 în județul Satu Mare,  iar la sfârșitul simpozionului a fost păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

Lasati un comentariu