Delegaţie sătmăreană ,,Pe urmele memorandiştilor,, la Viena

• publicat la: 5 iunie 2017
Delegaţie sătmăreană ,,Pe urmele memorandiştilor,,  la Viena

În baza colaborării cu marele patriot şişeştean colonelul (r) Gavril Babiciu – preşedinte de onoare al Asociaţiei „Renaşterea Şişeşteană”, un grup de 9 sătmăreni s-a alăturat celor peste 40 de maramureşeni care au plecat în pelerinaj pe urmele memorandiştilor, la Viena, în zilele de 26-27 mai 2017. Acţiunea a avut ca scop marcarea a 125 de ani de la prezenţa celor peste 300 de patrioţi ardeleni în capitala austriacă, pentru a preda împăratului Franz Joseph un memorand cuprinzând doleanţele românilor din Transilvania pentru a avea aceleaşi drepturi şi libertăţi ca celelalte naţiuni conlocuitoare.

Cei 9 sătmăreni au fost: colonel (r) Voicu Şichet – redactor coordonator al revistei Eroii Neamului, împreună cu soţia Steluţa, dr. Viorel Câmpean cu soţia Mirela, profesorul Nicolae Pop de la Apa, secretarul filialei A.N.C.M.R.R. din M.I. – colonel (r) Vasile Silaghi cu soţia Florica, maior (r) Marcel Crişan şi, nu în ultimul rând, interpreta de muzică populară Angela Munteanu, care, alături de cunoscutul şi venerabilul rapsod popular Nicolae Sabău, au întreţinut atmosfera, din puctul de vedere al cântecului şi voii bune, pe parcursul deplasării.

Dintre maramureşenii care au făcut deplasarea, în cea mai mare parte cadre militare în rezervă şi în retragere din toate armele, mulţi dintre ei fiind membri ai filialei judeţene a A.N.C.E. „Regina Maria”, dar şi locuitori şi fii ai satului Şişeşti, menţionăm pe primarul acestei comune ce a devenit celebră datorită prezenţei acolo, ca preot, a părintelui Vasile Lucaciu, Ioan Mircea Tentiş, preotul militar de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş, Daniel Sorin Achim, şi pe expertul contabil, Nistor Lihet, un mare român din Moisei, însoţit de fiul său David-Nistor, care, la doar 6 ani, ne-a interpretat Imnul Naţional Deşteaptă-te, române!, inclusiv strofele care, de obicei, nu se cântă (şi, fie vorba între noi, nu le prea ştie nimeni!!!).

A fost, cel puţin pentru mine, un exemplu viu că patriotismul şi dragostea de neam şi ţară se pot cultiva, şi trebuie cultivate la copii din fragedă pruncie, „micul memorandist” oferindu-ne, pe parcursul celor două zile, şi alte „motive” de revelaţie în acest sens.

Pe toată durata deplasării până la Viena, s-au rostit scurte alocuţiuni cu privire la tematica memorandului, dar şi la alte subiecte legate de istoria naţională, în special cea referitoare la Transilvania (Marea Unire, activitatea dr. Vasile Lucaciu – profesorul Nicolae Pop, eliberarea Ardealului ne nord şi ocuparea Budapestei de către Armata română în 1919 . colonel (r) Voicu Şichet, rolul Vienei în emanciparea culturală şi spirituală a românilor ardeleni – dr. Viorel Câmpean etc).

Întregul grup a fost primit, într-o atmosferă sărbătorească, de puternică simţire românească, de Excelenţa Sa Bogdan Mazuru, ambasadorul ţării noastre în Austria, de ministrul consilier Călin Ţânţăreanu şi de secretarul II al ambasadei, Adrian Adam, la întâlnire fiind prezentă şi o delegaţie din Cluj şi Alba, printre care Vasile Iuga de Sălişte – preşedinte al Societăţii Culturale „Pro Maramureş” Dragoş Vodă din Cluj-Napoca, ec. Ioan Străjan – preşedintele Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României” şi redactor-şef al revistei „Dacoromania” din Alba Iulia şi profesorul dr. Vasile Lechinţan, secretar general al Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” şi secretar al Despărţământului Cluj al Astrei.

În dicursul, foarte la subiect, dar şi emoţionant în acelaşi timp al ambasadorului, acesta şi-a exprimat admiraţia pentru efortul depus de către toţi cei prezenţi, care au făcut deplasarea nu din ordinul cuiva, ca o sarcină de serviciu, ci pur şi simplu din patriotism şi respect pentru faptele şi jertfele înaintaşilor.

După ce a vorbit, pe scurt, şi colonelul (r) Gavril Babiciu, expunând scopurile pelerinajului nostru, s-au oferit, domnului ambasador,  cărţi, reviste, DVD-uri, diplome ori diferite alte atenţii. Din partea sătmărenilor, colonelul (r) Voicu Şichet i-a înmânat înaltului diplomat exemplare ale celor mai recente numere ale revistei Eroii Neamului şi cartea sa Pe urme de eroi, dar şi volumul Campania de eliberare a Ardealului de nord şi ocuparea Budapestei, scrisă de generalul Mărdărescu, precum şi o fotografie a Statuii Eroului Necunoscut care se doreşte a fi refăcută şi reamplasată la Satu Mare, cu un scurt istoric al acesteia. De asemenea, Nicolae Pop i-a înmânat volunul Gânduri şi flori, iar Angela Munteanu un CD cuprinzând cântece patriotice, interpretând la final un cântec dedicat românilor ce trăiesc printre străini. Ceremonialul s-a încheiat, după oferirea de către gazde a unor diplome şi „şedinţa foto” de rigoare, cu ciocnirea unei cupe de şampanie oferită de reprezentanţa diplomatică, iar toată delegaţia a interpretat Doina lui Lucaciu, momentul impresionându-le pe gazdele noastre până aproape de lacrimi.

Ziua s-a încheiat cu o cină la un restaurant din apropierea hotelului în care ne-am cazat, ocazie cu care domnul Babiciu ne-a oferit tuturor câte o mapă, care conţine o diplomă de participare la pelerinaj, alte câteva documente privind Mişcarea Memorandistă, dar şi un interesant material inedit, foarte interesant, sintetizat în baza traducerii unor articole din presa vieneză a vremii despre acţiunea patrioţilor români de la 1892, pe care îl vom publica în proximul număr al revistei Eroii Neamului.

Cu acelaşi prilej, cei doi funcţionari ai Ambasadei române de la Viena menţionaţi mai sus au oferit câte un Certificat de participare la manifestarea cultural-patriotică „Pe urmele memorandiştilor”, tuturor celor ce au făcut deplasarea la Viena.

A doua zi, primul obiectiv a fost biserica romano-catolică Sf. Ioan, construită de polonezi, situată pe zona colinară Kahlenberg a Vienei, pe al cărei perete exterior este amplasată o Placă comemorativă cu următorul text: În memoria soldaţilor români care în anul 1683 la depresurarea Vienei au contribuit la salvarea oraşului. Aici s-a desfăşurat un scurt şi emoţionant ceremonial religios şi laic pentru pomenirea ostaşilor români căzuţi în acele lupte (munteni şi moldoveni care, deşi erau aliaţi ai turcilor, sub comanda domnitorului Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino, au sprijinit de fapt forţele de apărare, între care, cu siguranţă erau şi tineri ardeleni înrolaţi în armata habsburgică, contribuind decisiv la salvarea capitalei imperiale), dar şi a patrioţilor memorandişti, precum şi a tuturor eroilor români ce şi-au jertfit viaţa pentru libertatea şi demnitatea neamului românesc, fiind depusă, sub placă, o coroană de flori cu panglici tricolore.

De aici, ne-am deplasat înspre centrul Vienei, la imobilul vechii primării, loc în care au fost încartiruiţi, dar şi blocaţi, am putea spune chiar sechestraţi, memorandiştii ardeleni, pentru a nu merge cu toţii la palatul imperial. Ulterior, din cei 10 membri admişi să meargă la palat, doar Ion Raţiu, preşedintele Partidului Naţional Român şi conducătorul delegaţiei, a fost lăsat să intre efectiv, însă nu a fost primit de împărat, aşa cum se spera, ci doar de către unul dintre consilierii acestuia (de, până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii), documentul nefiind nici măcar citit (foarte probabil nici deschis) de către cei de la cancelaria  imprială (ce să mai vorbim de împărat!!). Şi mai avem comaptrioţi ce şi-ar dori şi acum să ne fie capitala la Viena!

Cu această ocazie, domnul Vasile Iuga de Sălişte, maramureşan de felul său, a oferit şi dânsul Diplome de participare unei bune părţi a grupului, printre aceştia aflându-se şi trei sătmăreni truditori la revista Eroii Neamului, respectiv redactorul coordanor col (r) Voicu Şichet, dr. Viorel Câmpean şu profesorul Nicolae Pop.

S-a vizitat, apoi, Muzeul de Artă, aflat în imediata apropiere de gigantica Maria Tereza ce pare că mai domneşte şi astăzi asupra supuşilor din Europa Centrală şi de Est, cu scopul de a vedea cea mai descoperire (obiecte, podoabe din aur) de pe teritoriul de astăzi al României, respectiv Tezaurul de la Sânicolau Mare, judeţul Timiş. Din păcate, am văzut doar fotografiile acestuia, deoarece tezaurul se afla la Sofia, la o expoziţie internaţională.

Membrii delegaţiei s-au întors încărcaţi sufleteşte, încântaţi de ceea ce au realizat, de ceea ce au vizitat, dar şi cu regretul că ţara noastră dispune de obiective comparabile, ca importanţă istorică şi turistică, însă nu ştim să le valorificăm la nivelul Austriei, Vienei, a Occidentului în general. Şi ar fi nevoie, dacă tot se vehiculează concepte cu privire la multiculturalitate, Europă unită în diversitate etc.

col(r) Voicu Sichet

Lasati un comentariu