179 de ani de la apariţia revistei ,,Foaie pentru minte, inimă și literatură’

• publicat la: 2 iulie 2017
179 de ani de la apariţia revistei  ,,Foaie pentru minte, inimă  și literatură’

Pe 2 iulie s-au împlinit 179  de ani de la apariția la Brașov (1838) a revistei ,,Foaie pentru minte, inimă  și literatură’’, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania.

Publicația a avut un rol important în dezvoltarea culturii românești progresiste. În paginile ei au fost dezbătute, din punct de vedere umanist, chestiuni ca emanciparea culturală și politică a poporului român, ridicarea nivelului sau economic, rolul educativ și cetățenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învățământului, lupta pentru unitatea și cultivarea limbii și pentru propășirea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice etc.

I-a avut printre colaboratori pe Ion Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mureșanu, iar difuzarea ei peste munți s-a realizat de librarul Iosif Romanov din București.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu