Bani daţi cu discreţie de Primăria Carei

• publicat la: 21 iulie 2017
Bani daţi cu discreţie de Primăria Carei

Pe pagina de start a Consiliului Judeţean Satu Mare a fost publicat încă de luna trecută anunţul privind concursul  de proiecte în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru programe/proiecte/acțiuni culturale și pentru programe/ proiecte sportive desfășurate în anul 2017.

Anunţul este  la vedere, accesibil tuturor celor care accesează pagina acestei instituţii, scris cu litere de-o şchioapă ca să atragă atenţia.

Spre deosebire de Consiliul Judeţean Satu Mare, la Primăria Carei , pe pagina de prezentare a acesteia  nimic nu indică faptul că UAT Municipiul Carei a deschis o sesiune de acordare de fonduri nerambursabile  din fondurile bugetului local al Municipiului Carei alocate pentru activitati nonprofit de interes local.

Regulamentul  aferent  întocmirii acestor proiecte   se găseşte amplasat curios de discret la categoria REGULAMENT din coloana din strânga paginii ….pagină care are  numeroase secţiuni goale sau uitate a fi actualizate din 2012 ( investiţii publice,  achiziţii publice,  cont de execuţie, Acte şi probleme,  ONG uri, etc).

https://www.municipiulcarei.ro/

Anunţul din 9 mai care acorda 19 zile pentru elaborarea dosarului Documentaţie de solicitare a finanţării nerambursabile  a fost  prea puţin vizibil pe site ul Primăriei Carei  şi prea puţin promovat faţă de oricare alte activităţi….

,,Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 10.05.2017-29.05.2017, între orele 8.00-16.00.

         Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă  este 29.05.2017,  ora 16.00.,,

De unde  am putea trage concluzia  că doar cei avizați sau informați și pe alte căi ar putea avea un avantaj în depunerea la timp a  documentaţiei necesare.

Suma pusă la bătaie din bugetul local  al mun.Carei este de 441.386 lei dintre care 200 mii sunt pentru Cultură, 194.400 pentru Culte şi doar 46.986 pentru asistenţă socială….,,Autoritatea Finanțatoare reduce termenul de depunere a solicitărilor de la 30 de zile la 20 de zile, de la publicarea anunțului, cu scopul accelerării procedurii de selecție, fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor  persoanelor fizice și juridice care solicită finanțare de la bugetul local al Municipiului Carei,, menţioneauă anunţul Primăriei care nu  a ieşit în evidenţă  deloc pe pagina Primăriei Carei.

În virtutea liberului acces la fondurile publice,  conducerea Primăriei Carei  trebuie să  iasă public   în conferințe de presă  sau pe paginile pe care le administrează  în aşa fel  încât ONG-urile interesate să  aibă cunoştinţă despre proiectele primăriei  ca să îşi poată  depune  cererile.

20 de zile de la întocmirea Anuţului şi 19 zile de la publicarea lui nu sunt termene care să fie accesibile oricărui ONG dacă nu are  experienţă  în întocmirea de proiecte. Nu e de mirare în aceste condiţii că doar două ONG uri au depus dosare pentru solicitare de fonduri nerambursabile dintre care  cel care a primit aviz favorabil are o documentaţie discutabilă şi mai puţin completă faţă de ONG ul care a fost respins. Iar un altul nici măcar nu a fost luat în discuţie deşi a depus la termen documentaţia necesară.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu