Constatări cu iz penal la Primăria Carei. Plăţi pentru lucrări neefectuate la noua primărie şi plăţi nejustificate pentru reclamă şi publicitate

• publicat la: 27 iulie 2017
Constatări cu iz penal la Primăria Carei. Plăţi pentru lucrări neefectuate la noua primărie şi plăţi nejustificate pentru reclamă şi publicitate

Buletin de Carei a solicitat în repetare rânduri publicarea Raportului Camerei de Conturi Satu Mare din urma auditului din aprilie-mai 2016 de la Primăria Carei adică UAT Municipiul Carei dar Primăria tace.

Dovada că la Primăria Carei se citeşte Buletin de Carei este  viteza de reacţie  a primarului când vine vorba de contestat distincţii ale unor careieni care desfăşoară activităţi culturale româneşti. Dacă pentru frustrările sale îşi face timp să acorde interviuri  presei de casă nu acelaşi lucru se întâmplă când vine vorba de oferit explicaţii pentru modul de cheltuire al banului public careian sau pentru  calitatea lucrărilor de asfaltare plătite de careieni.

Concluziile din  Raportul Camerei de Conturi Satu Mare sunt devastatoare de-a dreptul.  Prejudiciul este de 5,777 milioane de lei. Apare negru pe alb faptul că Primăria Carei adică UAT Municipiul Carei a  plătit facturi fără ca să poată justifica lucrările  pentru care a întocmit facturile! Facturile au fost întocmite pentru lucrări la noul sediu al Primăriei, cel  unde igasia iese la suprafaţă după alocarea de milioane de euro pentru reabilitare.

,,Decontarea de lucrări de natura investițiilor la obiectivul „Renașterea Centrului Istoric al mun. Carei – Hanul Steaua de Aur – (Reabilitare sediu Primăria mun. Carei”, neexecutate în fapt conform situaţiilor de plată întocmite de constructor, semnate de dirigintele de șantier şi membrii comisiei de recepție…560 mii lei,,   scrie în Raportul Camerei de Conturi SM.

Mai mult, Primăria trebuie să returneze  la bugetul MDRAP sumele cu care a încercat să păcălească …

Camera de Conturi Satu Mare propune inventarierea tuturor lucrărilor executate la obiectivul „Renașterea Centrului Istoric al mun. Carei – Hanul Steaua de Aur – (Reabilitare sediu Primăria mun. Carei) şi stabilirea lucrărilor neexecutate, executate parțial sau necorespunzător, inclusiv a utilajelor nemontate, nepredate; stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului MDRAP pe perioada de la începutul lucrării la zi; dispunerea de măsuri de recuperare a prejudiciului, inclusiv a dobânzilor legale calculate până la data încasării și virarea acestuia la bugetul MDRAP.

Cum se vor returna careienilor banii din bugetul local cheltuiţi necorespunzător pentru lucrările efectuate înainte de intrarea în peisajul contabil şi juridic a Ministerului Dezvoltării?

Primul contract de lucrări pentru renovarea unei clădiri  mult mai vechi decât şcoala din Ianculeşti pe care primarul o vrea demolată a fost semnat în 2010.

Contractul de lucrari 1679  a fost semnat la data de 9 februarie 2010 si avea ca termen de finalizare luna noiembrie anul  2011.Contractul este întocmit net in favoare executantului şi defavorizează institutia Primariei.

Astfel, este stipulat că dacă beneficiarul,Primăria Carei nu plăteşte lucrările conform graficului,penalizările să fie de 0,2%/zi în timp ce penalizările pentru executant în caz de nepredare la termen să fie de doar 0,1%/zi  dar  nu mai mult de 10% din valoarea lucrării. Primăria Carei  nu a avut  nici o tentativă de punere în aplicare a condiţiilor din contractul 1679/9.02.2010.

Clădirea trebuia  predată la cheie în noiembrie 2011 iar eşalonarea plăţilor  era până in 2015.(aici)

Administraţia locală a tipărit chiar şi un pliant  cu ocazia bilanţului anual,din 2013  unde a menţionat că gradul de realizare al lucrărilor este de 80% dar …”se lucrează în prezent la consolidarea structurii de rezistenţă” ! La doi ani de la expirarea termenului de finalizare.

Buletin de Carei a semnalat încă din 2013 aceste derapaje de la legalitate  legate de lucrările de reabilitare ale sediului noii primării dar nimeni de la Direcţia Economică  a Poliţiei Locale sau de la alte organe de cercetare a fraudelor nu au fost interesate de soarta banilor careienilor aflaţi la mâna unui primar   care nu a ştiut să îşi păstreze nici cele 4 firme personale.

Nu este singura descoperire a Camerei de Conturi Satu Mare în cercetarea sa de la Primăria Carei.

Aflăm că au fost create prejudicii de 5.777.000 lei prin-

1. ,,Angajarea şi efectuarea de plăți reprezentând servicii de reclamă şi publicitate efectuate fără legătură cu activitatea entității, cu competențele şi atribuțiile prevăzute de lege şi fără existența documentelor justificative care să certifice exactitatea sumei de plată și prestarea serviciilor,,

2.,, Stabilirea eronată a drepturilor salariale acordate personalului nominalizat în echipele de proiecte,,

3.Utilizarea împrumutului pentru plata unei corecții financiare determinate de nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, situație care a generat costuri suplimentare pentru finanțarea investiției, neprevăzute de UAT Municipiul Carei în bugetul proiectului și în legătură cu care nu au fost luate măsuri de recuperare,,

4.Neconstituire la nivelul ordonatorului terțiar de credite, Școala Gimnazială nr. 1 Carei, de provizioane pentru drepturile salariale câștigate în instanță

5.  Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea taxei pe teren și a taxei pe clădiri aferentă imobilelor proprietate publică şi privata a municipiului Carei date in concesiune, închiriere

6. Neurmărirea, neîncasarea şi neaplicarea procedurilor legale in termenul de prescripție, pentru executarea creanțelor rezultate din obligații contractuale, având ca și consecință, prejudicierea bugetului local

7. Nerecuperarea cheltuielilor efectuate din bugetul local reprezentând contravaloarea utilităților consumate de către SC Piețe Parcări SRL și decontarea de utilități pentru această activitate/societate, după încheierea contractului de delegare de gestiune nr. 7502/04.06.2015

8. Cesionarea fără temei legal a unor creanțe şi obligații ale bugetului local având consecință prejudicierea bugetului local

9. Aprobarea şi utilizarea de credite bugetare pentru servicii juridice care nu au legătura cu scopul, obiectivele, competențele și atribuțiile ce revin, potrivit legii, entității auditate

10. Acordarea de drepturi salariale nereglementate de legislația în vigoare salariaţilor din administrația publică locală, sub formă  de „spor de dispozitiv” şi „spor de stabilitate”

11. Stabilirea eronată a drepturilor salariale acordate personalului nominalizat în echipele de proiecte

12. Aprobarea, angajarea şi efectuarea de cheltuieli pentru acordarea de cadouri care nu sunt reglementate şi care nu au legătură cu scopul, obiectivele, competențele și atribuțiile ce revin, potrivit legii

13.  Neefectuarea reevaluării datoriilor în valută, constând în împrumuturi contractate de către entitate, nerambursate la sfârșitul anului, la cursul comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare

Au mai fost constatate deficienţe ca –

1. Contractarea leasingului financiar fără aprobarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

2. Neefectuarea publicității datoriei publice

3. Nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al unității administrativ-teritoriale, municipiul Carei

4. Nestabilirea prin norme proprii a documentelor și circuitului acestora, precum şi persoanele împuternicite să efectueze operațiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor

5. Neactualizarea la nivelul unui ordonator terțiar de credite, a dispoziției privind organizarea controlului financiar preventiv propriu potrivit prevederilor Ordinul MFP nr. 923/2014

6. Neevaluarea unor bunuri din patrimoniul public şi privat deținute de municipiului Carei, reflectate în evidența tehnico-operativă în unități naturale şi nereevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public şi privat al UATM Carei

7.  Neraportarea exactă a plăților restante şi arieratelor înregistrate în evidența contabilă de către U.A.T.M. Carei

Cu alte cuvinte, angajările  pe criterii politice, etnice sau pe cumetrii la  Primăria Carei nu au fost  aducătoare de ordine şi legalitate în administraţie şi de bunăstare  pentru careieni.

 

Buletin de Carei

imagini actuale cu sediul Primăriei pentru care a fost raportată finalizarea lucrărilor şi a fost tăiată panglica inaugurală….

http://www.buletindecarei.ro/2017/07/bomba-igrasia-a-iesit-de-dupa-primele-2-milioane-de-euro-bagate-in-cladirea-primariei-carei.html

http://www.buletindecarei.ro/2015/10/noi-lucrari-la-noua-primarie-inaugurata.html

http://www.buletindecarei.ro/2014/11/gaura-neagra-din-primaria-carei-guvernul-aloca-bani-dar-nu-urmareste-modul-de-cheltuire-a-lor.html

comentarii

de Andra la 27 iulie 2017 - 19:17

nu mai da declaratii primaru sa spuna ca liberalii is de vina? face primarul la primarie ce a facut la firmele lui de care prafu s.a ales.

de Horia Mãries la 28 iulie 2017 - 04:07

Dacã nu mã insealã memoria si dacã mã mai ajutã cei doi neuroni pe care-i mai posed, pe vremea lui nea Ceascã Impuscatul pentru astfel de fraude din avutul obstesc cei gãsiti vinovati infundau puscãria pentru vreo 20 de ani. Pe putin.

Raportul Camerei de Conturi Satu Mare despre care se aminteste in articol a fost finalizat in urma unui audit ce a avut loc in primãvara anului 2016.

Dupã mai mult de un an de zile, cei vinovati de producerea prejudiciului de peste 5 milioane de lei n-au pãtit incã nimic si sunt bine merci, vãzându-si nestingheriti de treburile (afacerile) lor?

Atunci la ce pisicii mãsi mai este bunã Camera aia de Conturi Satu Mare?
Are chiar acelasi efect ca si o frectie cu spirt Diana fãcutã la un picior de lemn???

Ne poate lãmuri cineva ceva cult si mai in cunostiinta de cauzã decât suntem noi ce hram poartã Camera aia de Conturi Satu Mare? Sunt doar niste birocrati frecangii de care nimeni nu tine cont?
Aud?

de Andra la 28 iulie 2017 - 08:42

camera de conturi face doar auditul iar luarea de masuri cade in sarcina organelor de control car ela Carei se bucura d eun sfant aruncat de la primarie sau de un loc de munca pentru cineva din familie. organele de control si ancheta din Carei ar trebui luate la puricat si obligate sa isi faca treaba pentru care vor lua pensie speciala nu camera de conturi!

de Horia Mãries la 28 iulie 2017 - 12:11

@Andra la 28 July 2017 – 08:42

Sunt eu un naiv incurabil, sau cel putin asa vrea eu sã las impresia cã sunt, dar mai stiu (am mai citit si eu) câte ceva despre Curtea de Conturi a României, actuala sinecurã a fostului prim-ministru Vãcãroiu si despre Camerele de Conturi teritoriale, dar n-am vrut sã întind pelteaua. O sã o întind nitel acum.

Activitatea Curtii si a Camerelor de Conturi a fost reglementatã prin LEGEA nr. 94 din 8 septembrie 1992 (republicată) privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, EMITENT
PARLAMENTUL, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014.

O sã mã refer pe scurt doar la Art. 33 din Legea nr. 94/1992, aliniatele (3) si (4).

„Art. 33
– alin. (3) În situațiile în care se constată existența unor abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligație a conducerii entității auditate.
– alin. (4) În situațiile în care în rapoartele de audit se constată existența unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, conducătorul departamentului sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării și informează entitatea auditată.”

Art. 34 alin. (3) este o tâmpenie.
Prinzi, de exemplu, un primar care a fãcut diverse matrapazlâcuri in unitatea administrativ teritorialã de care rãspunde si apelezi tot la el pentru „stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia”???
Hai sã fim seriosi!
Dai din nou briciul pe mâna maimutei?

Art. 33 alin. (4) se referã la sesizarea „organelor”.

In context, ca un „update” la articolul de mai sus, ar fi foarte util si interesant de aflat dacã Camera de Conturi S.M. a sesizat cumva (sau nu) organele”, urmare celor constatate la Carei cu prilejul auditului care a avut loc in lunile martie-aprilie anul 2016.

In cazul în care Camera de Conturi S.M. a sesizat „organele” din Carei, problema este ca si rezolvatã, fiindcã organele” o vor tãrãgãna cu anii, adicã exact pânã la termenul de prescriptie al infractiunilor respective. Iar apoi: prinde orbul, scoate-i ochii.

Cunoastem foarte bine acest aspect, din proprie experientã. Vreau sã fiu foarte bine înteles, acest aspect nu este unul care este caractetistic numai „organelor” de anchetã de la politia judiciarä si de la parchetul din Carei, el este carateristic intregului sistem judiciar românesc, unul pur si simplu sufocat de zecile de mii de dosare pe care le are de rezolvat.

„Organele” au foarte bunul obicei ca dupã ce au dormit câtiva ani buni de zile cu capul pe un dosar sau cu el uitat prin vre-un fiset, atunci când sunt „speriati” de o eventualã sanctiune administrativã de-a sefilor, sã facã la repezealã un simulacru de anchetã si sã claseze dosarul respectiv. Nu dã bine, nu este gigea sã ai prea multi „morti” (dosare nerezolvate) prin fisete.

Pot dovedi oricând si oricui afirmatiile fãcute mai sus.

Lasati un comentariu