Prime pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale

• publicat la: 18 august 2017
Prime pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale

 

Absolvenții instituțiilor de invățământ și absolvenții scolilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, înregistrați la Agenția Judeeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare,în situația în care se angajează cu o normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (500 lei).

Absolvenții cărora li s-a stabilit  dreptul la indemnizația de șomaj și se angajează în perioada de acordare a îndemnizației, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă egală cu îndemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia.

Nu pot beneficia de aceste sume :

  • Absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  • Absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  • Absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de învățământ
  • Absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-I încadra in muncă;
  • Absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art.45 alin.(1) lit.c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează potrivit art.44 lit. a)

 

Lasati un comentariu