S-a modificat Legea uceniciei

• publicat la: 19 septembrie 2017
S-a modificat Legea uceniciei

Legea nr.164 din iulie 2017 a modificat Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 S-au modificat nivelele de competență corespunzătoare unei calificări astfel:

  • 12 luni in cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare  unei calificări de nivel 3;
  • 36 de luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4

Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii guvernului nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificărilor, cu modificările ulterioare.

Conform noilor modificări , angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării ăn vigoare a prezentei legi, își produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Lasati un comentariu