Agenții economici pot încheia Contracte de ucenicie

• publicat la: 21 October 2017
Agenții economici pot încheia Contracte de ucenicie

Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani care din vointă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificări.

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator care  se    obliga sa ii asigure plata salariului in toate conditiile necesare formarii profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul fara a putea fi mai mica de:

-12 luni pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

-24 de  luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;

-36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie , este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare.

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie,în condițiile Legii 279/2005, beneficiază la cerere , pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie o convenție pentru fiecare contract de ucenicie încheiat.

Agentii economici care doresc să încheie contracte de ucenicie, se pot adresa Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr.36. telefon 0261/770237.

 

Lasati un comentariu