Atenţie pensionari! Se recalculează o parte din pensiile anticipate parţiale

• publicat la: 22 noiembrie 2017
Atenţie pensionari! Se recalculează o parte din pensiile anticipate parţiale

Au apărut noutăţi privind pensia anticipată parţială prin modificări aduse de Legea 216 / 17.11.2017 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 908/20.11.2017.

Astfel, persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 -16 iulie 2016  şi care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, vor beneficia de recalcularea pensiei.

Recalcularea pensiei anticipate parţiale a persoanelor ale căror drepturi s-au deschis în perioada specificată mai sus se va face la cerere iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării cererii la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

În acest sens invităm persoanele interesate şi care se încadrează în modificările aduse de Legea 216 / 17.11.2017, să depună în acest sensla Casa Judeţeană de Pensii o cerere în care să solicite recalcularea pensiei anticipate parţiale.

În evidenţele instituţiei noastre există  un număr de 488 de potenţiali beneficiari ai acestei recalculări.

Precizăm că, recalcularea avantajează persoanele aflate în această cauză deoarece diminuarea aplicată asupra cuantumului pensiei va fi mai mică şi ca urmare, pensia va creşte.

Lasati un comentariu