CONVOCATOR Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la ARDEALUL SA Carei

• publicat la: 24 November 2017
CONVOCATOR Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la ARDEALUL SA Carei

Directoratul SC ARDEALUL SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Carei, str.Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare, inmatriculata la ORC Satu Mare sub nr.J 30/73/1991, avand cod fiscal nr.RO 646347, intrunit in sedinta din data de 22.11.2017, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor din Actul Constitutiv

CONVOACĂ
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.12.2017, la ora 10.00 la adresa sediului societatii din Carei, str.Cuza Voda, nr.24, pentru toti actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de 04.12.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generala a Actionarilor Societatii pentru data de 29.12.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

A.G.E.A va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea proiectului de divizare a SC COMCEREAL SA Satu Mare, la care SC ARDEALUL SA Carei este actionar.
2.Majorarea capitalului social ca urmare a divizarii SC COMCEREAL SA
3.Completarea obiectului de activitate cu CAEN 3600-Captarea, tratarea si distributia apei.
4. Se propune spre aprobare data de 20.01.2018 ca data de inregistrare
Documentele, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 23.12.2017.

PRESEDINTE DIRECTORAT
NUNA SIMONA

Lasati un comentariu