Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

• publicat la: 21 November 2017
Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

 Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din mai multe surse:

 • Resurse propri ale angajatorilor;
 • Sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice;
 • Fonduri europene structural sau de investiții;
 • Fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj;
 • Alte surse legale constituite:donații și taxe.

Angajatorii care încheie un contract de ucenicie, în condițiile Legii nr.279/2005 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază la cerere pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile lucrătoare  de la data expirării perioadei de probă cuprinsă în contractual de ucenicie, o  convenție.

Pentru acordarea acestor sume , dosarul va cuprinde următoarele acte:

 • Cerere tip
 • Convenția conform anexei nr.5 la norme
 • Contract de ucenicie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Cartea de identitate a ucenicului
 • Înștiințare privind incadrarea în muncă a șomerului și dispoziția de repartizare
 • Autorizația de furnizor de formare profesională dacă angajatorul o deține

Dacă angajatorul nu deține această autorizație de furnizor de formare , atunci se incheie un contract, cu un furnizor de formare profesională în meseria în care va fi calificat ucenicul.

Formularele se pot accesa de pe situl agenției www.satumare.anofm.ro secțiunea formulare.

 

Lasati un comentariu