Infatuatul anului 2017 la Carei se crede primar!

• publicat la: 15 December 2017
Infatuatul anului 2017 la Carei se crede primar!

Pentru promptitudinea cu care s-a răspuns la solicitarea de a lua în considerare un anunţ al ASTRA Carei pentru Festivalul de Datini şi obiceiuri de Crăciun,   ce data de 2 zile, am mulţumit Primăriei Carei pentru că pe adresa acestei instituţii am remis adresa.

Gestul este unul de curtoazie dar şi de încurajare pentru  păstrarea unui comportament civilizat.

Ce am primit în schimb? Un comentariu al noului consilier al primarului Kovacs, fin al său, prin care acesta recunoaşte că el este cel care răspunde la adresele ce sosesc pe căsuţa de mail ….primariacar@yahoo.com.

Doar că acesta a uitat că el este un  angajat  care deschide această  căsuţă oficială  a Primăriei şi  a confundat-o cu cea personală, considerându-se a fi beneficiarul  mulţumirilor. Pentru conformitate, mulţumirile se adresează Primăriei Carei, instituţie guvernamentală din România.

Dacă era un răpuns oficial din partea Primăriei  Carei, acesta trebuia formulat la persoana a doua plural,  ,,nu trebuie să ne mulţumiţi,,   dar aşa dovedeşte doar că  răspunsul  ,,Nu trebuie să îmi mulţumiţi,,  este al unui ageamiu şi pe deasupra şi infatuat.

Şi iată că mai repede decât ne aşteptam, consilierul primarului îşi dă în petec  şi  se erijează în ce nu este. Poate ne arată şi o procură prin care primarul Kovacs  i-a  transferat preogativele  dar e suficient să facă publică   fişa postului.  Sau e vorba doar de infatuare.  Atenţie. Până la ora actuală Szasz are procese cu toţi şefii săi ierarhici de până acum, 4 la număr.

comentarii

de reținut de Infatuat !!! la 15 December 2017 - 12:08

In articolul de mai sus se menționează:

“(…) noul consilier al primarului Kovacs, fin al său, (…) recunoaşte că el este cel care răspunde la adresele ce sosesc pe căsuţa de mail ….primariacar@yahoo….”

Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, lucrurile NU SUNT DE LOC ÎN REGULĂ!

Este cert că foarte multora dintre cei ce se adresează oficial Primariei Carei pe această singură adresă de email care a fost făcută publică, nu le convine în nici un caz ca Szasz Lorand să le CITEASCĂ emailurile și mai ales ca tot acesta să și RĂSPUNDĂ la ele.

Prin email corespondență electronică) conform legislației in vigoare, se pot trimite azi diverse documente cu caracter oficial (inclusiv unele care sunt avute in vedere de către instanțele de judecată) si care, de cele mai multe ori, nu sunt de loc de nasul unui Szasz Lorand, fiindcă nu-l privesc! Szasz Lorand n-ar trebui in nici un caz să le acceseze și ar trebui să i se interzică, sub pedeapsă aspră, inclusiv cea de imediată concediere, să se folosească ulterior, în orice fel, de continutul respectivelor documente. Ar trebui să-i fie interzis lui Szasz Lorand să le publice sau să facă orice referire la ele, mai ales pe blogul lui personal numit “Opinie de Carei”. Că doar Szasz Lorand nu este in nici un caz pe tarlaua lui tac’su!

Nu este cazul să se intre acum in detalii juridice, este suficient de amintit că Art. 42 din Legea 161/2003 ne prezintă sub denumirea de “acces ilegal” la un sistem informatic trei variante normative, astfel:
* Alin. (1) accesul fără drept la un sistem informatic este infracțiune și se pedepsește cu închisoare la la 3 luni la 3 ani sau cu amendă;
* Alin. (2) fapta prevăzută la alin (1) săvârșită în scopul obținerii de date informatice se pedepsește cu închisoare la la 6 luni la 5 ani;
* Alin. (3) dacă fapta prevăzută la alin (1) sau (2) este săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.

Pe de altă parte, din art. 35 alin (2) al Legii, rezultă că acționează “fără drept” persoana care se află într-una din următoarele situații:
* nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract;
* depășește limitele autorizării;
* nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfășura cercetări științifice sau de a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.”

Pe portalul oficial al primăriei Carei la pagina “Contact” apar următoarele date:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI
Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare, cod poştal 445 100, România
e-mail: primariacar@yahoo.com
Secretariat: tel./fax: 0261 861 663
Registratură: tel./fax: 0261 861 566
Serviciul administrativ: 0261 861 696
Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul: tel./fax: 0261 861 566
Serviciul public de asistenţă socială: tel./fax: 0261 861 654
Serviciul taxe şi impozite: tel./fax: 0261 865 382
Serviciul buget, contabilitate: tel./fax: 0261 861 677
Serviciul Urbanism: 0261 861 671
Protecţia mediului, comercial: 0261 861 653
Evidenţa Populaţiei: tel./fax: 0261 865 652
Starea Civilă: tel./fax: 0261 861 678
Biroul Tehnic, achiziţii publice, investiţii: tel./fax: 0261 866 149
Biroul proiecte, programe de dezvoltare locală: tel./fax: 0261 861 060 
Biroul Patrimoniu, administrare domeniu public şi privat : 0261 805 043
Spațiu locativ: tel./fax: 0261 805 042
Agricol: 0261 861 651
Compartiment juridic: 0261 861 652
Direcţia Sănătate Învăţământ: 0261 861 679
Direcţia Cultură Sport: 0261 861 679
Direcţia Serviciilor Publice Locale: 0261 861 664
Casa de Cultură: 0261 865 006
Biblioteca Municipală: 0261 861 480
Creşa de copii: 0261 866 861
Cantina de ajutor social: 0261 866 280
Administraţia pieţii: 0261 862 099
Protecția Civilă: tel./fax: 0261 805 041
Poliţia Locală: 0261 865 311
Primăria Carei

Având în vedere faptul că nu este admisibil ca Szasz Lorand să citească și să răspundă la toate emailurile adresate generic primariacar@yahoo…
SE IMPUNE ca pe portalul oficial al Primariei Mun. Carei să fie făcute cunoscute și adresele oficiale de email ale tuturor directiilor, serviciilor, birourilor, etc. din primărie, enumerate mai sus, asta pentru ca doritorii/petitionarii/solicitantii/corespondentii sa li se poata adresa direct prin email, fara ca corespondenta lor electronică să fie citită, cunoscută, folosită ulterior in scop personal, în public sau pe blog de Szasz Lorand.

Szasz L. n-are decât să citească/raspundă emailurilor care se adresează primarului pe adresa primariacar@ yahoo…, cu o singură conditie (esențială):

Răspunsurile la emailurile respective să fie semnate de către primar si in nici un caz de către numitul Szasz Lorand!

Lasati un comentariu