Absolvenţii pot beneficia de prima de inserţie în cuantum de 1.500 de lei

• publicat la: 18 January 2018
Absolvenţii pot beneficia de prima de inserţie în cuantum de 1.500 de lei

Din acest an, absolvenţii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă si care se încadrează în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de inserţie în cuantum de 1.500 de lei.

Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă[1] în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

a)            o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b)            o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de prevederile menţionate anterior:

a)            absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;

b)            absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;

c)             absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Persoanele care beneficiază de prima de inserţie au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, in condiţiile in care încadrarea in muncă la cel de-al doilea angajator se  realizează in aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Precizăm faptul că persoanele care nu au reuşit să se încadreze în muncă in termen de 60 de zile de la absolvire, pot solicita indemnizaţie de şomaj dacă :

-       în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-       la data solicitării dreptului, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii;

-       nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;

-       nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi este în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi se acordă pe o perioadă de 6 luni.

[1] Valoarea Indicatorului social de referinţă este de 500 de lei.

 

Lasati un comentariu