118 controale ITM în judeţ în luna martie. 22 au fost în zona Carei

• publicat la: 11 aprilie 2018
118 controale ITM în judeţ în luna martie. 22 au fost în zona Carei

In cursul lunii martie 2018 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 196 controale, din care 118 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 78 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 249 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control un număr 249 măsuri. 

  1. I. Cu ocazia celor 118 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna martie 2018 s-au aplicat în total 54 de sancţiuni, din care 6 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 81.600 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 143 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.   Dintre cei 118  angajatori controlati în luna martie 2018, din zona  Carei  sunt 22 (unul din Căpleni) şi un angajator din Tăşnad.   Dintre cei sanctionati, 2 angajatori erau din Carei.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 36 sancțiuni, din care 3 amenzi în valoare totală de 80.000 lei (pentru folosirea muncii nedeclarate), precum și 33 avertismente pentru alte deficiențe.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 15 sancțiuni, din care 3 amenzi în valoare totală de 1.600 lei și 12 avertismente.

Continuând seria activităților de informare și conștientizare a angajatorilor vizând conformarea voluntară la cerințele legiaslației în domeniul relațiilor de muncă, în cursul lunii martie a.c. au fost trimise 54 scrisori de notificare către angajatorii care activează în  domeniul Morărit-Panificație și Produse de Patiserie.

Au fost transmise de asemenea notificări instituțiilor publice cu privire la respectarea prevederilor art. 33 alin.(1) din Legea nr. 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În perioada aprilie – iunie 2018 se desfășoară Campania Națională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat – prevederi derogatorii de la Legea nr. 62/2011, prevederile privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților și cele privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

  1. II.   În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 78 de controale în cursul lunii martie 2018, fiind constatate 103 deficiențe. Au fost aplicate 103 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi (în valoare totală de 11.500 lei) și 101 avertismente. Au fost dispuse 106 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 

Lasati un comentariu