Lansarea proiectului „Achizitie utilaje pentru fabricarea mobilei”

• publicat la: 12 aprilie 2018
Lansarea proiectului „Achizitie utilaje pentru fabricarea mobilei”

S.C Sacris Impex SRL , în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Achizitie utilaje pentru fabricarea mobilei ”, cod SMIS 112443, finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare nr.1390/13.03.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.637.518,31 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.376.255,85 lei.

Obiectivul general al proiectului este diversificarea activitatii de productie a SC Sacris Impex SRL intr-o perioada de maxim 24 de luni. SC Sacris Impex SRL doreste diversificarea produselor oferite in prezent (mobilier de gradina), prin dezvoltarea tehnologica la nivelul societatii care sa permita producerea de noi produse, si anume mobiler de sufragerii (mese si scaune). Astfel, SC Sacris Impex SRL, realizeaza prin implementarea proiectului o inovare de produs-prin comercializarea catre clientii sai a unei game diversificate de produse- mobilier metalic pentru interior- in special mese si scaune de sufragerie.

Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni, respectiv intre data 01.09.2016 si data 30.11.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Gheorghe Cosac, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal

Tel. 0744547405, E-mail: sacris@rdsmail.ro

Lasati un comentariu