Sprijin pentru încadrarea în muncă a absolvenților

• publicat la: 17 mai 2018
Sprijin pentru încadrarea în muncă a absolvenților

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare reamintește absolvenților că, dacă se înregistrează in evidențele agenției, pot beneficia gratuit de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită, precum și de facilitate financiare (primă de inserție, prime de relocare, prime de mobilitate) sau indemnizație de șomaj.

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie,în termen de 60 de zile de la data absolvirii, să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la AJOFM Satu Mare sau punctele teritoriale ale agenției din raza de domiciliu sau reședință.

În cadrul absolvenților de liceu din acest an, cele 60 de zile  încep a fi numărate din data de 26 mai potrivit Ordinului nr.3382/2017 al Ministerului Educației Naționale privind structura anului școlar 2017-2018, conform căruia „ cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 25 mai 2018”.

În situația în care unii tineri mai au corigențe , și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă  de minimum  16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării(indicatorul social de referință este de 500 de lei).

Pot solicita indemnizație de șomaj, absolvenții înregistrați în evidențele AJOFM  Satu Mare care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă și:

  • Nu au fost admiși sau nu urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate, după caz în condițiile legii;
  • Nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, respective 500 lei.

Indemnizația de șomaj este în cuantum de 250 de lei și se acordă pe o perioadă de 6 luni.

 

 

Lasati un comentariu