Lansare de carte. „Marşul spre Marea Unire. Războiul românilor ardeleni. Campania 1916 a Diviziei 11 Infanterie”

• publicat la: 28 June 2018
Lansare de carte. „Marşul spre Marea Unire. Războiul românilor ardeleni. Campania 1916 a Diviziei 11 Infanterie”

Un important eveniment editorial sub semnul Centenarului s-a derulat  la Cercul Militar Oradea în prezenţa unui public numeros . A fost lansat volumul „Marşul spre Marea Unire. Războiul românilor ardeleni. Campania 1916 a Diviziei 11 Infanterie”, autor col. (r) dr. Constantin Moșincat.

Lansarea volumului s-a făcut în prezenţa autorului, moderatorul evenimentului fiind col. (r) Dan N. Poinar. Cartea a fost prezentată de universitarii Antonio Faur şi Radu Românaşu.

„În balanța timpului, mărturisesc că am întâlnit situații complicate care m-au emoționat, pe care le-am depășit cu încredere, speranță, hotărâre și credința că toate sunt rânduite ca încercări. Peste toate, perdeaua timpului a așternut o atitudine binevoitoare de înțelegere și orientare spre soluția radicală a «nodului gordian». Iată de ce, dincolo de orizontul spart al timpului, universul strămoșilor mei îmi apare cu frânturi, cu feciori și bărbați distinși asemenea legendarilor senatori romani, îmbrăcați în togă, cu femei delicate, harnice și pricepute, costumate cu  veșminte populare.

Faptele strămoșilor îmi par admirabile, monumentale, adevărate icoane de încă ne exprimată recunoștință. Cu nume și fapte sonore, sau nu, îi admir și prețuiesc pentru felul cum și-au purtat straița cu mălai, ca merinde, ca oriunde să poată poposi la muncă. Amintirea lor e o adevărată și fascinantă poveste. Munca și strădania lor mă obligă la etern respect înainte de a mă închina și așeza la masa acoperită cu «abrosul» țesut în războiul familiei, cu cruciulițe sau a folosi «ștergura», rămasă ca zestre”, scrie autorul în prefaţa volumului.

„Un profund cunoscător și cercetător al istoriei contemporane românești, cu ample contribuții științifice în domeniile care îi sunt cel mai aproape de suflet, istoria Ardealului și istoria militară românească, Costică Moșincat ne pune la dispoziție, în preajma și în cinstea Centenarului Marii Uniri, o lucrare de cercetare științifică amplă abordând, am putea spune de la origini și până la 1918, tot ceea ce ține de specificul, permanența și continuitatea românilor în spațiul geografic balcano-carpato-danubiano-pontic, lupta lor multiseculară pentru independență, unitate, dar și identitate națională. Așa încât cine citește pentru prima dată cartea (…) rămâne cu impresia că se află în fața unei adevărate enciclopedii istorice a Principatului transilvan și a românilor aparținători acestor ținuturi”, arată comandor (r.) prof. univ. dr. Jipa Rotaru, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Scurtă prezentare

„Tema centrală a cărții domnului col. (r) dr. Constantin Moșincat intitulată «Marșul spre Marea Unire. Războiul românilor ardeleni. Campania 1916 a Diviziei 11 Infanterie», apărută la editura Tipo MC din Oradea (2018), a cărei scurtă prezentare o încercăm prin rândurile de faţă, are o lungă tradiţie în istoriografia europeană occidentală, reprezentând o problemă majoră abordată din diverse unghiuri și în cadrul istoriografiei românești. «Marele Război» este un subiect fascinant pentru istorici, sociologi, psihologi, politicieni etc., care domină, după cum era de aşteptat, «fluxul» istoriografic în ultima perioadă.

Demersul istoric competent şi riguros, întreprins cu firească pasiune de Constantin Moșincat, are drept rezultat o contribuţie importantă în istoriografia română, de care trebuie să se ţină seama. Vorbim despre o carte care va avea un efect stimulativ în câmpul cercetărilor şi dezbaterilor istoriografice pe această tematică.

Lucrarea este scrisă cu duct şi mână sigură şi se citeşte cu interes susţinut. Înlănţuirea ideilor este firească, ele constituindu-se în șapte capitole, cu subcapitolele aferente, care alcătuiesc o lucrare unitară, alături de anexele documentare foarte valoroase, bibliografie și indicele de nume. Titlurile acestora ilustrează stilul narativ al autorului, de aceea, fără a dezbate fiecare capitol în parte, invităm cititorii să parcurgă această carte, care ne îndeamnă  să reflectăm cu o conștiință lucidă la ceea ce ne-a unit de-a lungul istoriei şi la minunea prin care a dăinuit acest neam românesc, aşezat «în calea tuturor răutăţilor», după cum nota cronicarul moldav Miron Costin.

Demnă de remarcat este și bogăţia informaţiei, pe care lectura atentă o descoperă, o confirmă, provenită din inegalabila valoare a documentului de arhivă.

Lucrarea poate fi percepută și ca un memento, care vorbeşte despre forţa spiritului și ideea de jertfă a poporului român pentru a trăi liber și în cadrele unui stat național unitar. De aici rezultă rolul şi răspunderea imensă ce apasă pe umerii intelectualităţii de a mărturisi generațiilor tinere despre cei care au murit pentru ca noi să ne bucurăm din plin de viață”, arată lect. univ. dr. Radu Românaşu.

sursa crisana.ro

Lasati un comentariu