Sprijin financiar pentru angajarea absolvenţilor. Nu sunt uitaţi nici şomerii

• publicat la: 21 iunie 2018
Sprijin financiar pentru angajarea absolvenţilor. Nu sunt uitaţi nici şomerii

Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă subvenţii de 900 de lei/lună angajatorilor care încadrează pe durată nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în interval de 12 luni de la absolvire. Suportul financiar se acordă angajatorilor, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, iar în cazul în care sunt angajaţi absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap această subvenţie se acordă timp de 18 luni.

Absolvenţii sunt persoane care au minimum 16 ani şi care au obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru ca angajatorii să poată beneficia de subvenții este necesar ca persoanele încadrate să fie înregistrate în baza de date a AJOFM și ca raporturile de muncă să fie menținute cel puțin 18 luni.

Precizăm că de facilităţile mai sus menţionate beneficiază angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Reamintim faptul că, în cadrul măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, AJOFM acordă sprijin financiar de angajatorilor care derulează programe de ucenicie sau stagiatură.

Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie cu o persoană din evidenţele AJOFM beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie (12 luni, 24 luni, 36 de luni, în funcţie de nivelul de calificare al programului de ucenicie), de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună.

În ceea ce priveşte contractele de stagiatură, angajatorul care încheie astfel de contracte cu persoane din evidenţele AJOFM beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu (6 luni) de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună/persoană.

Prin modificările aduse de OUG 60/2016 LEGII 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă, sunt întroduse noi servicii acordate șomerilor, crește cuantumul primelor de mobilitate și se modifică modalitatea de acordare a acestora,cresc subvențiile acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor, este introdusă prima de activare.

In categoria primelor de mobilitate se încadrează prima de instalare și prima de incadrare.

Prima de instalare  –  se va acorda persoanelor înregistrate ca șomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc resedința în localitatea respectivă sau în localități invecinate acesteia.Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferențiat astfel:

a) 12.500 lei pentru șomerii care se incadrează in muncă într-o altă localitate și își schimbă domiciliul sau reședința;

b) 15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

c) În cazul in care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va  primi 12500 lei, iar celălalt va primi 3500 lei.

Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau central asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice,șomerii care se incadrează primesc o primă de instalare de :

– 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

– 6500 lei pentru situația prevăzută la punctual b).

Persoanele care au locuința  asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc primă de instalare într-o singură tranșe la data instalării.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prima de încadrare se va acorda , lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se angajează într-o localitate situate la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul  stabilit  sau  reședința.Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcție de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proportional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv  activitatea la angajator.

Primele de mobilitate( prima de incadrare și prima de instalare) se acordă persoanelor șomere care au domiciliul/ reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute in Planul Național de Mobilitate.Acesta se aprobă și se actualizează prin hotărâre de Guvern.

Prima de activare este de 500 lei neimpozabilă și se acordă șomerilor inregistrați la agențiile de ocupare, care nu beneficiază de ajutor de șomaj, în condițiile în care se angajează cu normă intreagă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

Incepând cu luna decembrie angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de învățământ (indiferent de nivelul de pregătire) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei. În cazul persoanelor cu dizabilități subvenția se acordă timp de 18 luni.

Angajatorii care incadrează in muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, persoane cu dizabilități, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată  parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei.

Lasati un comentariu