Alt post vacant la Direcţia Economică de la Primăria Carei

• publicat la: 11 August 2018
Alt post vacant la Direcţia Economică de la Primăria Carei

Un nou post vacant este scos la concurs de Primăria Carei.  Încet dar sigur numărul angajaţilor de la Primăria Carei l-a depăşit pe cel al primăriei Berlin. Cu noul post scos la concurs numărul celor de la buget-contabilitate trece bine de 10. Condiţiile de înscriere la concurs sunt de studii superioare de specialitate şi vechime de 7 ani minim în funcţii publice. Are nevoie  directorul economic de consiliere? Să fie vorba de persoana pentru care se cere maşină de la Poliţia Locală pentru deplasările la Satu Mare? Vom vedea.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, Județul Satu-Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Buget Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, telefon 0261/861.566.

Lasati un comentariu