Oaspeţi din Ialomița şi Tulcea la Satu Mare pentru promovarea biodiversității

• publicat la: 24 September 2018
Oaspeţi din Ialomița şi Tulcea la Satu Mare pentru promovarea biodiversității

In perioada 19 – 23.09.2018 s-a desfăşurat în judetul Satu Mare întâlnirea de lucru a partenerilor de proiect din județele Ialomița, Tulcea şi Satu Mare, în cadrul proiectului comun “Stimularea participativă a voluntariatului în promovarea valorilor naturale în context interjudețean” care şi-a propus ca obiectiv major promovarea  biodiversității din cele trei județe, iar în județul Satu Mare identificarea unor zone umede care întrunesc condițiile pentru declararea acestora, în perspectivă, ca zone umede de interes mondial cum ar fi lacul de la Moftin, Rezervația Râul Tur sau Someşul Inferior, alături de cele 12 existente la ora actuală pe plan național.

Debutul întâlnirii de lucru a avut loc la Complexul de educaţie ecologică – Casa verde unde specialiştii din cele trei judeţe s-au bucurat de aprecierea conducerii ANPM în persona d-lui Radu Roca – vicepreşedinte  precumşi de conducerea județului  şi a municipalității reprezentată la şedința de lucru de d-nul. Nagy Szabolcs-manager public şi de d-nul Maskulik Csaba-city manager. Tot în această locaţie în aula complexului s-a amenajat o expoziție de fotografii reprezentând biodiversitatea celor trei județe care poate fi vizitată în perioada următoare de publicul sătmărean.

În zilele următoare, echipele din cele trei județe coordonate de directorii APM- urilor, în persoana d-nei Mirela Raicu-APM Tulcea, d-lui Laurențiu Ghiauru-APM  Ialomița şi d-na  Elisabeta Békéssy-APM Satu Mare, au vizitat ariile protejate precum şi obiectivele de mediu de succes din județul nostru.

Atfel, în data de 20 septembrie,  o zi remarcabilă prin încărcătura, în egală măsură, emoțională şi profesională în care oameni minunați dornici de cunoaştere, socializare şi închegare de prietenii, au vizitat fabrica de ciocolată din Odoreu,  au luat parte la promovarea voluntariatului în coştientizarea publicului privind importanta zonei umede ,,Someşul Inferior,, în cadrul proiectului Interreg RO-HU62 ,,Coridor verde fără frontiere,, precum şi la descoperirea    farmecului taberei ecologice de la Tarna Mare, unde echipa de proiect  s-a bucurat de  o primire călduroasă prin grija doamnei   primar şi a ansamblului folcloric ,,Florile Tărnii.

Următoare azi, o zi însorită, tocmai potrivită pentru  vizitarea Rezervației Râului Tur, în compania custodelui ariei protejate reprezentat de Dl.Márk Nagy János în contextul  devizei,, “Mişcare pentru sănătate în natură” a fost urmată de promovarea transportului alternativ pe apă cu caiacele prin prezentarea acestui mijloc de deplasare pe apă de către reprezentanul asociației,,Caiac smile,, D-nul Ionuț Stancovici care împreună cu copiii de la Casa de copii Noroieni  au realizat o adevărată paradă a caiacelor pe lacul  ,,Pintea,,  la care au participat şi membrii echipei de proiect din Ialomița şi Tulcea.

Ultima zi a vizitei de studiu a coincis cu data de 22 Septembrie-,,Ziua Europeană fără maşini,, si a fost sărbătorită de echipa de proiect, prin vizitarea următoarele obiective, în contextul devizei ,,Combină şi deplasează-te!,, :Universitatea ,,VasileGoldiş,, filiala Satu Mare, Pădurea Memorială de la Vetiş, plimbare pe malul râului Someş la Vetişşi dialog cu pescarii, Lacul de la Moftin, deplasarea cu căruțele în aria protejată,,Dunele de nisip,, de la Foieni si nu în ultimul rând Castelul din Carei.

Concluziile vizitei de lucru s-au tras la Primaria Foieni unde dupa o muncă susținută în beneficiul mediului prin acumularea de argumente pertinenente ca cele douasituri Natura2000- Lacul Moftin si Rezervaţia Râului Tur răspund cerinţelor pentru declararea lor în perspectivă, ca zone umede de interesmondial- Sit Ransar, toţi cei care şi -au adus aportul la reuşita vizitei de lucru au fost premiaţi.

Acest proiect de success care este implementat de oameni cărora le pasă, va fi extins pe plan național pentru a aduce împreună o plus valoare naturii şi mediului în general.

 

Lasati un comentariu