Subvenții pentru angajarea absolvenților

• publicat la: 13 septembrie 2018
Subvenții pentru angajarea absolvenților

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare  acordă subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care incadrează pe perioadă nedeterminată absolvenți ai instituțiilor de învățământ în interval de 12 luni  de la absolvire.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diploma sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Suportul financiar se acordă angajatorilor, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, iar în cazul în care sunt angajați absolvenți din rândul persoanelor cu handicap subvenția se acordă 18 luni.

Subvenția se acordă începând cu data încheierii convenției între angajator și agenție.Suma lunară se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate și se acordă și pe perioada concediului de odihnă.

Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru ca angajatorii  să poată beneficia de subvenție, persoanele pe care le angajează trebuie să fie înregistrate  in baza de date a agenției de ocupare a forței de muncă unde își are domiciliul sau reședința, iar raporturile de muncă să fie menținute cel puțin 18 luni.

Trebuie precizat faptul că de această subvenție beneficiază angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau serviciu.

Lasati un comentariu