2.372 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Satu Mare

• publicat la: 17 octombrie 2018
2.372 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Satu Mare

 

În primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM.Satu Mareau fost încadrate în muncă 2372 persoane, dintre care 1077  femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință,914 au peste 45 de ani, 502au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 342 au între 25 și 35 de ani, iar614  sunt tineri sub 25 de ani (554 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.067 provin din mediul urban, iar 1.305  persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (715), urmate de cele cu studii liceale (708). Numărul celor cu studii profesional/arte și meserii este de 468 iar cei cu studii superioare  sunt în număr de 191.

Din numărul total de persoanecare au fost angajate prin intermediul AJOFMSatu Mare 1745 persoane ce fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5166 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare puteți accesa www.satumare.anofm.ro.

 

Lasati un comentariu