Despre politizarea totală a Inspectoratului de Stat în Construcții. Comunicat

• publicat la: 27 January 2019
Despre politizarea totală a Inspectoratului de Stat în Construcții. Comunicat

Vă redăm în continuare  un comunicat de presă al Colegiului Tehnic al Diriginților de Santier, comunicat sosit pe adresa redacției Buletin de Carei.

În data de 26.01.2019 a avut loc la București adunarea Națională a Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier, asociație profesională a diriginților de șantier cu peste 1300 de membri. Diriginții de șantier sunt responsabili în mod direct de asigurarea unor lucrări de construcții de calitate. La Adunare au fost prezenți reprezentanții centrali și de regiuni au asociației.

Cu această ocazie s-au discutat numeroasele probleme cu care se confruntă sectorul construcțiilor, principala fiind lipsa totală de forță de muncă calificată, situație imposibil de soluționat în condițiile în care forța de muncă a părăsit demult granițele Țării.

O altă problemă semnalată este politizarea totală de Inspectoratului de Stat în Construcții: Începând de la inspectoratul general și până la inspectoratele  județene toți șefii, dar absolut toți șefii sunt numiți politic, mulți dintre ei fără competențe managariale sau profesionale în acest sens. De aici apare clientela și presiunile politice în timp ce problemele reale rămân în urmă, calitatea construcțiilor căpătând un caracter formal. Este necesară depolitizarea acestei instituții care la acest moment nu a devenit decât un colector de bani la bugetul statului, dar nu acesta este rolul stabilit prin lege. Principala activitate a inspectoratelor nu este calitatea construcțiilor ci eliberarea de adeverințe cum că s-au încasat banii a declarat Cezar PETRE președintele asociației.

O altă problemă o reprezintă subfinanțarea în mod voit, prin ordin de ministru, a activității de urmărire a calității lucrărilor publice. Sunt servicii bugetate cu câteva milioane de lei datorită unor limitări stabilite prin ordin de ministru, practic imposibil să îți acoperi cheltuielile cu deplasarea, ce să mai discutăm de salarii. Ce înseamnă acest lucru? Că în fapt autoritățile publice forțează  o dependență a diriginților de executant, adică nu mai discutăm de o verificarea reală ci formală. La aceste tarife nu este acoperit nici salariul minim pe economie. De asemenea caracterul formal a înlocuit partea tehnică căci în loc să ne asigurăm de lucrări de bună calitate s-au introdus proceduri birocratice în care foile sunt mai importante decât ce se întâmplă pe șantier a declarat Andrei IGNAT,  vice-președinte al asociației.

“Probleme deosebite vin și de la beneficiari care de dragul unor costuri scăzute și a scurtării timpilor de execuție exercită presiuni pentru acceptarea unor lucrări necorespunzătoare. Astfel de multe ori diriginții de șantier responsabili sunt îndepărtați de la lucrări și înlocuiți și așa zise-le fabrici de ștampile, adică specialiști care nu își asumă lucrările ci doar întocmirea unor formulare. Ori tocmai investitorul ar trebui să fie cel care cere lucrări de calitate și suntem într-o situație absurdă în care noi îi reprezentăm dar el nu dorește decât o reprezentare formală și acceptă lucrări prost executate a declarat Ionuț SANDU unul din diriginții de șantier prezenți la eveniment.

Lasati un comentariu