2,65 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare în luna februarie 2019

• publicat la: 28 March 2019
2,65 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare în luna februarie 2019

La sfârșitul lunii februarie  în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare erau înregistrați 3919  șomeri (din care 1671 femei), rata șomajului fiind de 2,65 %, cu 0,6 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 3919 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 582 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3.337  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.147  șomeri provin din mediul rural și 772  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3919

< 25 ani

462

între 25-29

269

între 30-39

976

între 40-49

1136

între 50-55

541

peste 55 ani

535

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în   evidenţele AJOFM Satu Mare 57,87 %, urmat de cei cu studii gimnaziale (26,38 %), iar 7,22 % au absolvit învățământ profesional. Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 6,33 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,91 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:      2245 persoane foarte greu ocupabile, 1581 greu ocupabile, 41 mediu ocupabile, iar 52 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Lasati un comentariu