Cum pot recupera profesorii diferenţele de salarii provenite din greşeli de calcul

• publicat la: 19 April 2019
Cum  pot recupera profesorii diferenţele de salarii provenite din greşeli de calcul

Potrivit invatamantpreuniversitar.ro, profesorii pot afla cum se pot recupera banii neacordaţi din cauza greşelilor de calcul făcute  pentru că se pare că profesorii nu-şi cunosc drepturile pe care le au.

Potrivit Codului Civil nici o datorie mai veche de trei ani nu mai poate fi recuperată pentru că termenul prescripţiei extinctive este de 3 ani. Din acest motiv nu puteti solicita datoriile restante decat pe ultimii trei ani.
Art 2517 Cod Civil: “Termenul prescripției este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.”
Mai multe detalii aici: https://goo.gl/4AVBmK
Deoarece legea prevede şi termene, este necesar ca toate demersurile pe care le faceţi, să le faceţi în scris şi nu verbal. Există un proverb latin de mii de ani care este valabil şi în ziua de azi: “Verba volant, scripta manent” sau pe româneşte “Vorbele zboară, scrisul rămâne”

1 Înainte de toate, dacă aveţi neclarităţi asupra modului de calcul a salariilor, puteţi cere orice informaţii de interes public pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
La adresa următoare găsiţi un model de cerere pe Legea 544/2001: https://goo.gl/0xJKuR
Prin această cerere solicitaţi ca termenul de răspuns să fie de până la 10 zile. Dacă în zece zile nu primiţi răspuns sau primiţi răspuns prin care nu vi se comunică informaţiile solicitate, puteţi face Reclamaţie Administrativă.
La adresa următoare gasiţi un model de Reclamaţie Administrativă: https://goo.gl/MOJ4Ui

2 În urma acestor demersuri după ce aflaţi toate informaţiile necesare şi consideraţi că vi s-a greşit salariul, sau dacă nu mai aveţi nevoie de nici un fel de clarificări, puteţi sari peste solicitarea de informaţii de interes public de la pct. 1 şi puteţi cere recalcularea salariului şi remedierea greşelilor făcute prin adresarea către instituţia din care faceţi parte a unei petiţii pe O.G. 27/2002
La adresa următoare găsiţi un model de petiţie: https://goo.gl/C2a2zL
Foarte important, toate adresele se fac în dublu exemplar, unul ramâne la dvs şi celalalt îl predaţi la secretariat. Pe exemplarul dvs solicitaţi să vi se pună număr de înregistrare. Aceasta reprezintă dovada solicitării în termenul legal a drepturilor dvs. Fără această dovadă nimic nu va fi valabil pe cale juridică.
De asemenea pentru evitarea oricăror discuţii, adresele se pot trimite şi prin poştă cu confirmare de primire.

sursa invatamantpreuniversitar.ro

Lasati un comentariu