Subvenții de care pot beneficia angajatorii care încadrează în muncă absolvenți

• publicat la: 5 April 2019
Subvenții de care pot beneficia angajatorii care încadrează în muncă absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică o serie de măsuri active care au ca scop integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În conformitate cu prevederile art.80 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, agenții economici care incadrează în muncă,pe perioadă nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenție în cuantum de 2.250 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc această subvenție pe o perioadă de 18 luni.

Prin absolvent ai unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional,special,liceal,postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Subvenția se acordă începând cu data încheierii convenției între angajator și agenția de ocupare.Suma lunară se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele incadrate.

Potrivit Legii nr.76.2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru ca angajatorii să poată beneficia de subvenție, persoanele pe care le angajează trebuie să fie înregistrate în baza de date a agenției de ocupare a forței de muncă unde își are domiciliul sau reședința, iar raporturile de muncă să fie menținute cel puțin 18 luni.

Trebuie precizat faptul că de această subvenție beneficiază angajatorii care incadrează in muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau serviciu.

Lasati un comentariu