Comunicat de presă Autonova

• publicat la: 30 mai 2019
Comunicat de presă Autonova

Comunicat de presă

                            Data 30.05.2019

Finalizarea proiectului „Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”

S.C Autonova SA , în calitate de Beneficiar,  anunta finalizarea proiectul „ Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”, cod SMIS 112707, finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2. : “2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate  de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare nr. 3033/03.09.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3.535.213,73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.848.437,91 lei si valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.571.172,22 lei.

Obiectivul proiectului consta in  achizitionarea de echipamente si utilaje performante care sa asigure o productivitate a muncii ridicata, asigurand conditii calitative si cantitative optime pentru realizarea produselor.

Rezultatul proiectului este reprezentat de achizitia de echipamente specializate folosite in realizarea componentelor cutiilor de viteze sau a sistemelor de franare si crearea de noi locuri de munca.

Durata de implementare a proiectului este de 27 de luni, respectiv intre data 01.04.2017 si data 30.06.2019.

Implementarea proiectului derulat de SC Autonova SA a avut impact la nivelul localitatii prin crearea a 4 noi locuri de munca pe perioada nedeterminata.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Ciprian Dan Costea, Funcție: Reprezentant legal

Tel.0261.769.564

E-mail: autonova@autonova.ro

Lasati un comentariu