Sinteza activității ITM în luna aprilie. 6 angajatori controlați în zona Carei

• publicat la: 19 May 2019
Sinteza activității ITM în luna aprilie. 6 angajatori controlați în zona Carei

In cursul lunii aprilie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 143 controale, din care 90 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 53 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 214 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 214 măsuri pentru înlăturarea acestora.    In zona Carei au  fost controlati  6 angajatori, 3 din municipiul Carei si 3 din alte localitati din zona.

I.       Cu ocazia celor 90 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna aprilie 2019 s-au aplicat în total 51 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi, în valoare totală de 51.600 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 134 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 40 sancțiuni, din care 4 amenzi în valoare totală de 46.000 lei (2 amenzi în sumă totală de 40.000 lei pentru pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată) și 2 amenzi în sumă totală de 6.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 119 privind evidența orelor lucrate de salariați,  precum și 36 avertismente pentru alte deficiențe. Au fost sancționați 4 angajatori conform art. 260 (1) lit. e, pentru primirea la muncă a unor persoane fără forme legale de angajare, precum  și 4 angajatori conform art. 260(1) lit. e^1, e^2 și e^3 pentru netransmiterea contractelor individuale de muncă în REVISAL anterior începerii activității, primirea la lucru a unor salariați având contractul individual de muncă suspendat și primirea la muncă a unor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 8 sancțiuni (2 amenzi în valoare totală de 600 lei și 6 avertismente) și s-au dispus 23 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999, respectiv pentru încălcarea de către angajator a obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă a documentelor și informațiilor solicitate, a fost aplicată o sancțiune (amendă) în valoare de 5.000 lei.

  1. II.               În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 53 controale în cursul lunii aprilie 2019, fiind constatate 77 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 77 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi (în valoare totală de 36.000 lei) și 72 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.       În cursul lunii aprilie 2019 au fost eliberate 43 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5429  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 89 angajatori noi fiind preluate 89 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL.  Au fost eliberate în luna aprilie 2 registre de evidența zilierilor. În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile depuse de beneficiari 5160 poziții (om-zile prestate  în luna aprilie).

IV.          În cursul lunii aprilie 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 36 de petiții (sesizări), 23 de la persoane fizice și 13 de la persoane juridice, precum și 66 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pentru a asigura accesul rapid și ușor al cetățenilor la informațiile de interes public, precum și pentru îndrumarea angajatorilor și salariaților, informațiile postate pe site-ul instituției (www.itmsatumare.ro) sunt actualizate periodic .

 

 

Lasati un comentariu