Rata șomajului în județ

• publicat la: 4 iunie 2019
Rata șomajului în județ

La sfârșitul lunii aprilie  în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare erau înregistrați 3597  șomeri (din care 1588  femei), rata șomajului fiind de 2,44% .

Comparativ cu luna aprilie 2018, când rata șomajului a fost de 3,01%, în luna aprilie 2019 acest indicator este în scădere cu 0,57 pp.

Din totalul de 3597 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 400 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.197  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.908  șomeri provin din mediul rural și 689  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3597

< 25 ani

420

între 25-29

243

între 30-39

899

între 40-49

1029

între 50-55

497

peste 55 ani

509

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în   evidenţele AJOFM Satu Mare 60,49% %, urmat de cei cu studii gimnaziale 26,44 %, iar 5,48 % au absolvit învățământ profesional. Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 5,37 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,89 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:      2136 persoane foarte greu ocupabile, 1392 greu ocupabile, 32 mediu ocupabile, iar 37 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Satu Mare sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Satu Mare la adresa www.satumare.anofm.ro.

 

Lasati un comentariu