11 angajatori din zona Carei controlați de inspectori ITM

• publicat la: 19 August 2019
11 angajatori din zona Carei controlați de inspectori ITM

In cursul lunii iulie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 131 controale, din care 64 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 67 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 222 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 222  măsuri pentru înlăturarea acestora.   Printre cei vizitați de inspectorii ITM  se regăsesc și 11 angajatori cu sediul social în zona Carei, 6 din municipiul Carei si 5 din alte localități din zonă.

 

I.       Cu ocazia celor 64 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iulie 2019 s-au aplicat în total 25 de sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare totală de 143.000 lei și 19 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 98 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 19 sancțiuni, din care 5 amenzi în valoare totală de 140.900 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată) și o amendă în valoare de 3.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 și 119 privind examenul medical la angajare și respectiv evidența orelor lucrate de salariați,  precum și 13 avertismente pentru alte deficiențe.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 6 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 25 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 67 controale în cursul lunii iulie 2019, fiind constatate 124 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 124 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 29.500 lei) și 118 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.       În cursul lunii iulie 2019 au fost eliberate 31 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5494  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 94 angajatori noi fiind preluate 91 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL.  În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile Registrelor cu zilieri depuse de beneficiari 8485  poziții (om-zile prestate  în luna iulie).

 

IV.          În cursul lunii iulie 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 59 de petiții (sesizări), 44 de la persoane fizice și 15 de la persoane juridice, precum și 53 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pentru a asigura accesul rapid și ușor al cetățenilor la informațiile de interes public, precum și pentru îndrumarea angajatorilor și salariaților, informațiile postate pe site-ul instituției (www.itmsatumare.ro) sunt actualizate periodic .

 

comentarii

de Jenica fara frica la 20 August 2019 - 23:14

Trimisi cu dedicatie la cei 11 :) ) ??? Ca pe unde trebuie sa mearga nu prea le calca piciorusele ;)

Lasati un comentariu