Campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2019

• publicat la: 31 October 2019
Campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2019

Pentru anii 2018-2019 Agenția Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a organizat la nivelul Uniunii Europene campania ,,LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PRIN MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE”.

Aceasta vizează creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și promovarea unei culturi a prevenirii acestor riscuri.

Campania are următoarele obiective:

 să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța preveniri riscurilor prezentate de substanțele periculoase, ajutând la disiparea neînțelegerilor frecvente;

 să promoveze evaluarea riscurilor prin oferirea de informații cu privire la instrumente practice și prin crearea de ocazii de a face schimb de bune practice cu accent în mod special pe eliminarea sau înlocuirea substanțelor periculoase și ierarhia măsurilor de prevenire;

 să sporească gradul de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenții cancerigeni la locul de muncă;

 să vizeze grupurile de lucrători cu nevoi specifice și niveluri ridicate de risc (de exemplu, femeile, migranții și tinerii) prin furnizarea unor informații adaptate și a unor exemple de bune practici;

 să crească gradul de cunoaștere a cadrului legislativ în vigoare pentru protejarea lucrătorilor, precum și să evidențieze evoluțiile politicilor din domeniu.

Majoritatea activităţilor economice implică utilizarea sau generarea de substanțe care pot fi dăunătoare omului. Ca urmare, lucrătorii pot fi expuși la substanțe periculoase în multe locuri de muncă, astfel de expuneri fiind mai frecvente decât conștientizează majoritatea oamenilor. Acest lucru prezintă probleme majore pentru securitate și sănătate.

O substanță periculoasă este orice substanță solidă, lichidă sau gazoasă care presupune un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor. Expunerea poate să apară prin inhalare, prin penetrarea cutanată sau prin ingerare şi poate provoca probleme de sănătate pe termen lung, incluzând boli respiratorii, vătămarea organelor interne, inclusiv a creierului și a sistemului nervos, iritații și boli de piele, cancere profesionale etc. În plus, prezența substanțelor periculoase îi poate expune pe lucrători la risc de incendiu, explozie, intoxicaţie acută sufocare şi arsuri chimice. Bolile profesionale, împreună cu accidentele de muncă cauzate de substanțele periculoase, generează costuri semnificative pentru angajatori.

Cu toate acestea, se poate constata o lipsă generală de conștientizare privind natura și abundența substanțelor periculoase la locul de muncă și privind riscurile pe care acestea le prezintă. Conform Sondajului european privind condițiile de muncă, proporția lucrătorilor care raportează că sunt expuși la substanțe chimice timp de cel puțin un sfert din timpul lor de lucru nu s-a schimbat din 2000, menținându-se la aproximativ 17 %. Expunerea la substanțe periculoase la locul de muncă trebuie eliminată sau cel puțin gestionată eficace, astfel încât să se asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor și succesul economic al întreprinderilor și al societății.

Accidentele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi pot rezulta dintr-o deversare a unui agent chimic periculos, o scurgere dintr-un vas de depozitare, dintr-un recipient de transport sau din amestecarea substanțelor chimice incompatibile, prin care se poate produce o reacție chimică care să ducă la eliberarea de energie și generarea de produse secundare toxice și probabil inflamabile Aceste accidente afectează lucrătorii în diferite moduri, în principal prin:

- efectele exploziilor;

- efectele incendiilor;

- efectele toxice ale substanțelor chimice;

- arsurile chimice.

Incendiile şi exploziile pot avea consecințe catastrofale, provocând vătămări corporale grave sau moartea lucrătorilor și a altor persoane, precum și daune materiale semnificative.

Efectele imediate ale acestora asupra lucrătorilor includ:

• Expunerea la fum, care provoacă iritarea ochilor, a gurii și a căilor respiratorii datorită proprietăților sale fizice, chimice și termice;

• Traume și arsuri datorate forței și căldurii exploziei;

• Proiectarea de reziduuri;

• Înrăutățirea afecțiunilor preexistente ca urmare a stresului fiziologic sau psihologic acut;

• Inhalarea substanţelor chimice eliberate în urma exploziilor.

Efecte toxice ale substanțelor chimice se manifestă atunci când acestea intră în organism prin piele, ochi, plămâni sau tractul digestiv. Rata de absorbție prin aceste căi este diferită pentru fiecare substanță chimică și este, de asemenea, afectată de concentrația substanței chimice în contact cu corpul (care se poate schimba în timp), durata de timp în care substanța chimică este în contact cu corpul, temperatura aerului, umiditate și vârsta persoanei afectate. În interiorul organismului, efectul depinde de toxicitatea reală a produsului chimic şi de doza activă din punct de vedere biologic (cantitatea de substanță chimică în ţesutul țintă). Modul în care doza este acumulată în țesutul țintă poate face diferența în ceea ce priveşte impactul substanţei chimice asupra organismului. Chiar dacă expunerea este scurtă, nivelul de vârf al expunerii poate fi suficient de mare pentru a provoca efecte toxice. Atunci când expunerea este prelungită

și doza redusă, doza cumulativă poate fi cea care provoacă toxicitate.

Arsurile chimice sunt printre cele mai frecvente leziuni suferite de lucrătorii afectaţi de accidentele de muncă în care sunt implicate substanţe chimice. Cu excepția cazului în care afectează o mare parte a corpului, arsurile chimice minore pot fi tratate cu comprese reci, urmate de ameliorarea durerii și de bandaje libere. Arsurile grave pot afecta pielea exterioară și pot deteriora țesuturile, inclusiv mușchii. Cele mai grave arsuri chimice pot fi fatale sau pot provoca desfigurarea victimei, necesitând intervenții chirurgicale și grefe de piele, pentru o perioadă lungă de timp.

La scară mondială, studiile efectuate de organizații internaţionale au identificat, dintre cauzele recurente ale accidentelor de muncă recente, patru cauze stabilite în mod regulat ca fiind cauza multor accidente de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi:

 Utilizarea de echipamente de muncă cu pericol, incluzând folosirea unor unități de stocare necorespunzătoare, cu armături de izolare sau de scurgere defecte, supape de siguranţă neverificate și utilizarea unor sisteme inadecvate de evacuare a presiunii. Întreținerea periodică, la intervale regulate, în conformitate cu recomandările producătorului, este importantă pentru asigurarea funcționării fără probleme a acestora.

 Evaluarea/ revizuirea adecvată a riscurilor, inclusiv pentru activităţile de mentenanţă, în timpul cărora este previzibila apariţia unui risc de expunere semnificativ. În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulți agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de aceştia în combinaţie.

 Ignorarea avertizărilor, multe dintre accidentele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi fiind urmarea ignorării semnelor de avertizare. Dacă personalul nu este informat sau avertizat în legătură cu greșelile pe care le-a produs în timpul manipulării sau depozitării substanțelor chimice, acesta va continua să facă aceleași greșeli, adesea ducând la un accident de muncă.

 Instruirea insuficientă/inadecvată, prezenţa unui membru neinformat şi neinstruit al personalului care manipulează substanțe chimice la locul de muncă fiind reţeta sigură pentru dezastru. De asemenea, este necesar să se pună în aplicare restricții stricte la locul de muncă, astfel încât numai personalul autorizat să aibă permisiunea de a manipula substanțele chimice sau de a intra în zonele de stocare a acestora.

I.T.M. Satu Mare a organizat, la sediu, în data de 31.10.2019 o instruire la care au participat 38 persoane şi în care au fost prezentate materiale puse la dispoziţie de Agenția Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, statistici ale accidentelor de muncă cauzate de expunerea la agenţi chimici periculoşi, informaţii legate de cele mai grave evenimente din acest domeniu produse în lume, precum şi două lucrări elaborate de reprezentanții I.T.M. Satu Mare pentru simpozionul regional desfăşurat în perioada 21-23.10.2019 la Oradea.

La simpozionul desfășurat la Oradea a participat dl. inspector general de stat Dantes Nicolae BRATU, care a revenit la conducerea Inspecției Muncii după o delegare de 6 luni la A.N.E.S. (Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse).

Lasati un comentariu