Otilia Marchiș și familia sa. Nimic despre lupta acerbă dusă de protopopii Marchiș pentru drepturile românilor

• publicat la: 8 octombrie 2019
Otilia Marchiș și familia sa. Nimic despre lupta acerbă dusă de protopopii Marchiș pentru drepturile românilor

Ultima manifestare din cadrul zilei Otilia Marchiș la Carei a avut loc în această seară la Castelul Karolyi. Au lipsit cu desăvârșire cei din conducerea orașului deși Otilia Marchiș este  o personalitate reprezentativă pentru Carei. De fapt primarul evită cu precădere  manifestările românești.

Din partea Consiliului Local au participat consilierii Carmen Todea și Ilie Ciută.

Cuvântul de deschidere a aparținut lui Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultură din cadrul primăriei Carei.

Acesta a făcut o trecere în revistă a vieții și personalității Otiliei Marchiș, o fiică a Careiului. Despre opera literară a vorbit Nicoleta Latiș de la biblioteca Municipală iar apoi Adrian Ștefănuți a adus în discuție noțiunea de familie în general cu referire apoi la familia Marchiș.

A rostit o alocuțiune și vicarul foraneu protopop Radu Filip care a scos în evidență perioada tulbure în care a trăit familia Marchiș, o familie care a dat Careiului doi protopopi greco-catolici. A adus în sprijinul celor afirmate și un volum apărut în anul 1943, an în care Careiul se afla sub ocupație hortystă spunem noi potrivit datelor istorice pentru că părintele a specificat că e vorba de ocupație străină. Iar străină ar putea fi și cea japoneză sau cea spaniolă de exemplu. Precizarea se adresează tinerei generații care  nu beneficiază de manuale școlare care să le faciliteze accesul la date concrete despre istoria noastră, una din perioadele lipsă fiind cea de cedare a Ardealului de Nord Ungariei hortyste  timp de 4 ani.

Au luat parte la simpozion elevi de la Liceul Teoretic, câteva cadre didactice și careieni. Din păcate nimeni nu a scos în evidență lupta acerbă purtată de renumita familie Marchiș pentru drepturile românilor. Singurul care a pomenit despre acest subiect a fost Bogdan Georgescu.

Cunoscut luptător pentru drepturile românilor din această parte a ţării, protopopul Geroge Marchiș a fost şi un bun poet, cele şase poezii mai cunoscute ale sale au fost confundate cu scrieri lirice eminesciene. Deşi s-a demonstrat într-un final că nu aparţin lui Eminescu, „E o onoare postumă pentru poetul George Marchiş că a putut fi confundat măcar o clipă cu marele geniu naţional”  cum consemna istoricul literar Mircea Popa.

A fost scos din învățământ pentru gestul de bucurie și solidaritate cu Unirea Principatelor din 24 ianuarie  1859 când  a  expediat o  scrisoare ce cuprindea poezia  ,,Un glas peste Carpați,,   pentru a transmite confraților  din România proaspăt unită adevărata stare a românilor din aceste părți aflate sub dominație austro-ungară. Interceptată de autoritățile maghiare , poezia va sta la baza scoaterii sale disciplinare din rândul cadrelor didactice.

Nici Romulus Marchiș nu s-a lăsat mai prejos în ce privește lupta pentru drepturile românilor din această parte de țară românească. Acesta a fost ales ca și președinte al Consiliului Național Român în data de 18 noiembrie 1918, în incinta actualei primării, fapt trecut voit sub tăcere de către toți organizatorii care aparțin de Primăria Carei. Mai mult, arhidiaconul Romulus Marchiș este arestat la data de 20 februarie 1919 pentru activitățile sale patriotice, știut fiind că la acea dată încă eram la carei sub stăpânire maghiară. Abia la data de 27 aprilie 1919 este eliberat în momentul în care are loc la Carei instaurarea administrației românești sub coordonarea lui Iuliu Maniu.

Atât George Marchiș cât și Romulus Marchiș au fost protopopi ai Careiului și au fost înmormântați la Carei.

Având în vedere calitatea lor se presupune că au fost înhumați la loc  de cinste, lângă capela din cimitirul central dar nici la ora actuală NU SE CUNOAȘTE locul de veci al protopopilor Marchiș. În municipiul Carei se duce o luptă ascunsă pentru dispariția urmelor personalităților românești. Nimic din ce a fost românesc nu trebuie să se vadă în oraș .

Este și cazul plăcii aduse de Direcția Județeană de Cultură Satu Mare și trântite pe o clădire de pe o arteră puțin vizibilă pentru ca numele delegaților români din Carei la Marea Unire de la Alba Iulia să nu fie remarcate.

Când de fapt locul de drept pentru amplasarea plăcii comemorative care conține și numele lui Romulus Marchiș este actuala clădire a Primăriei Carei.

La finalul manifestării de la Castel s-a depus o jerbă de flori la statuia care o reprezintă pe Otilia Marchiș.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu